KOMUNIKATY PRASOWE

KOMUNIKATY PRASOWE

19/09/2018 Tower Investments wypracował 5,4 mln zysku w I półroczu 2018 r. 

Ponad 5,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w pierwszym półroczu 2018 r. To historycznie rekordowy wynik, jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Obecnie warszawska spółka realizuje projekty o potencjale sprzedażowym na poziomie ponad 251 mln zł.

Czytaj więcej…


10/05/2018 Tower Investments będzie spółką dywidendową

Od 2018 roku Tower Investments zamierza być spółką dywidendową. Na wypłatę dla akcjonariuszy za bieżący rok może trafić nawet 9,5 mln zł. Zysk spółki matki za ubiegły rok obrotowy w wysokości 4,2 mln zł zasili kapitał zapasowy.

Czytaj więcej…


12/03/2018  Warszawski deweloper zamierza kupić budynek w centrum Opola

Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, podpisał list intencyjny na zakup nieruchomości w Opolu, w którym aktualnie mieści się Dom Towarowy „Ziemowit”. Zlokalizowany w ścisłym centrum miasta budynek deweloper przekształci na nowoczesny obiekt handlowo-usługowy. Umowa opiewa na 12,2 mln zł.

Czytaj więcej…


20/02/2018 Tower Investments z rekordowym zyskiem

Tower Investments – specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, którego akcje w grudniu ubiegłego roku zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – przedstawił wstępne niezaudytowane wyniki finansowe Grupy za rok obrotowy 2017 (01.11.2016 – 31.12.2017). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 33,6 mln zł – wobec 8,6 mln zł w roku obrotowym 2016 (01.11.2015 – 31.10.2016). Grupa wypracowała 13,6 mln zł zysku – o 6,3 mln zł więcej w stosunku do roku ubiegłego – to rekordowe wyniki w historii działalności dewelopera.

Czytaj więcej…


05/01/2018 Altus TFI przekroczy próg 10 proc. w akcjonariacie Tower Investments

Altus TFI poinformował o objęciu akcji serii C, co spowoduje przekroczenie 10 proc. w kapitale zakładowym Tower Investments. Po zamianie PDA na akcje serii C dewelopera, udział funduszu w warszawskiej spółce wzrośnie do 11,22 proc.

Czytaj więcej…


28/12/2017 Tower Investments zadebiutował na GPW

Akcje Tower Investments – specjalistycznego dewelopera powierzchni handlowych – trafiły na główny parkiet GPW w Warszawie. W grudniu spółka przeprowadziła z sukcesem publiczną ofertę nowo emitowanych akcji serii C, z których pozyskała 22,5 mln zł brutto. Zdobyte środki deweloper przeznaczy na zakup wybranych nieruchomości.

Czytaj więcej…


15/12/2017 Tower Investments z sukcesem kończy ofertę publiczną 

Akcje nowej emisji serii C Tower Investments – specjalistycznego dewelopera powierzchni handlowych – cieszyły się dużą popularnością. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane papiery i pozyskała 22,5 mln zł. W transzy detalicznej złożono zapisy na 178 775 sztuk akcji (na 100 000 sztuk oferowanych), co oznacza redukcję na poziomie 44,064 proc. Instytucje objęły wszystkie 400 000 papierów. Spółka planuje zadebiutować na rynku regulowanym GPW jeszcze w tym roku.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).

Czytaj więcej…


  08/12/2017 Ruszają zapisy na akcje Tower Investments

Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, opublikował prospekt emisyjny. Celem spółki jest przeniesienie akcji notowanych na NewConnect i wprowadzenie ich wraz z akcjami nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Dziś spółka rozpoczyna road show – spotkania z inwestorami potrwają do 6 grudnia. Zapisy na akcje w transzy detalicznej zostaną przeprowadzone w dniach 8-13 grudnia, w transzy inwestorów instytucjonalnych w terminie 8-14 grudnia. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BOŚ SA.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).

Czytaj więcej…


07/12/2017 Tower Investments buduje księgę popytu             

Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, który przeprowadza ofertę publiczną i planuje wprowadzenie swoich akcji do obrotu na GPW, zakończył road show. Na podstawie budowanej dziś księgi popytu spółka podejmie decyzję o ostatecznej liczbie oferowanych akcji i ustali cenę emisyjną. Cena maksymalna wynosi 65 zł.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).

Czytaj więcej…


29/11/2017 Tower Investments opublikował prospekt emisyjny               

Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, opublikował prospekt emisyjny. Celem spółki jest przeniesienie akcji notowanych na NewConnect i wprowadzenie ich wraz z akcjami nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Dziś spółka rozpoczyna road show – spotkania z inwestorami potrwają do 6 grudnia. Zapisy na akcje w transzy detalicznej zostaną przeprowadzone w dniach 8-13 grudnia, w transzy inwestorów instytucjonalnych w terminie 8-14 grudnia. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BOŚ SA.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).

Czytaj więcej…Czytaj więcej…


08/09/2017 9,5 mln zł zysku netto Tower Investments w trzecim kwartale 2017 roku

Blisko 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w III kwartale roku obrotowego 2017. Jeszcze w tym roku warszawski deweloper chce przenieść notowania z alternatywnego systemu obrotu na GPW. Spółka zamierza przeprowadzić ofertę publiczną do 300 000 nowo emitowanych akcji.

Czytaj więcej…


19/06/2017 Tower Investments aktualizuje strategię i ogłasza prognozę na 2018 r. Deweloper coraz bliżej przejścia na GPW

Blisko 19,5 mln zł ma wynieść w 2018 roku zysk netto Tower Investments – specjalistycznego dewelopera powierzchni handlowych – ogłosiła dziś spółka w zaktualizowanej strategii. Do 2022 roku chce zrealizować cztery główne cele: znacząco zwiększyć liczbę jednocześnie realizowanych projektów deweloperskich, stworzyć optymalny model dla inwestycji mieszkaniowo-usługowych, zintensyfikować rozwój swojej marki SHOPIN oraz powołać własny fundusz REIT. W IV kwartale br. Tower Investments chce przenieść notowania na duży parkiet.

Czytaj więcej…


16/03/2017 „Hat-trick” warszawskiego dewelopera

Tower Investments przyspiesza przed planowanym pod koniec roku przejściem na główny parkiet i nie zamierza zwalniać tempa. Warszawski deweloper w trzy dni zawarł umowy o wartości ponad 30 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na reinwestycje kolejnych projektów deweloperskich.

Czytaj więcej…


16/02/2017 Tower Investments z rekordowym zyskiem

Tower Investments podał do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy za rok 2016. Przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 15 mln zł grupa kapitałowa Tower Investments wypracowała od lutego do grudnia blisko 7 mln zł zysku netto – to rekordowy wynik w historii działalności spółki. Zysk z działalności operacyjny w tym czasie osiągnął 9,6 mln zł. Najbliższe miesiące zapowiadają się dla warszawskiego dewelopera powierzchni handlowych bardzo pracowicie, w III kwartale planuje przenieść swoje notowania na główny parkiet.

Czytaj więcej…


01/02/2017 Altus TFI dołącza do akcjonariatu Tower Investments

Tower Investments – specjalistyczny deweloper powierzchni komercyjnych – poinformował o zwiększeniu udziału inwestorów instytucjonalnych w kapitale akcyjnym spółki. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus objęło łącznie 5,49 proc. akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki. To drugie po Trigon TFI towarzystwo funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie Tower Investments.

Czytaj więcej…


23/11/2016 Tower Investments dywersyfikuje działalność

Tower Investments podpisał przedwstępną umowę zakupu działki przy ulicy Woronicza w Warszawie. Powstanie na niej obiekt usługowo-mieszkaniowy. Tym samym warszawski deweloper rozszerza swoją dotychczasową działalność i wchodzi w nowy dla spółki segment rynku. To kolejny element budowy wartości spółki przed planowanym na 2017 r. przeniesieniem notowań na GPW.

Czytaj więcej…


22/11/2016 Tower Investments wyemitował obligacje za 20 mln zł

Warszawski deweloper Tower Investments wyemitował papiery dłużne o wartości 20 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz dofinansowanie dwóch dużych projektów komercyjnych. Obligacje zostaną wykupione najpóźniej za 3 lata.

Czytaj więcej…


10/11/2016 Tower Investments z dobrą perspektywą na koniec roku

Przy przychodach na poziomie ponad 3 mln zł grupa kapitałowa Tower Investments SA wypracowała w trzecim kwartale niespełna 1 mln zł zysku netto. Narastająco zysk netto Grupy wyniósł 3,8 mln zł. Najbliższe miesiące zapowiadają się dla spółki publicznej pracowicie, szczególnie że był to okres konsolidacji w ramach Grupy. Spółka podtrzymuje swoją prognozę finansową, szacowaną na 7 mln zł zysku netto do końca br.

Czytaj więcej…


20/09/2016 Tower Investments zwiększy zysk do 7 mln złotych

Tower Investments opublikował oficjalną prognozę na 2016 i 2017 rok. W bieżącym roku spółka zamierza wypracować 7 mln zł zysku netto, czyli o ponad 20 proc. więcej niż w 2015 r. W przyszłym roku zysk wzrośnie do 12,8 mln zł (ponad 80% rok do roku). W IV kwartale Tower Investments zamierza przeprowadzić emisję obligacji na łączną kwotę ok. 15 mln zł.

Czytaj więcej…


08/08/2016 Tower Investments z rekordowym kwartałem

Ponad 3 mln zł zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w drugim kwartale 2016 r. To rekordowy wynik w historii spółki. Zarząd Tower Investments z dużym optymizmem patrzy również na drugie półrocze bieżącego roku.

Czytaj więcej…


12/07/2016 Udany debiut Tower Investments na NewConnect

Tower Investments – specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych – zadebiutował dziś na NewConnect. Do obrotu wprowadzonych zostało 80 886 akcji serii A oraz 250 250 akcji serii B  o wartości nominalnej 1 zł każda. Do godziny 12:00 akcje spółki zwyżkowały o 49,98% do poziomu 59,99 zł, a wartość obrotów sięgnęła poziomu 15 643 zł. W marcu spółka pozyskała z emisji prywatnej 10 mln złotych. Środki zostały przeznaczone na rozwój działalności oraz nowe projekty deweloperskie.

Czytaj więcej..


06/07/2016 Tower Investments w drodze na NewConnect

Tower Investments – specjalistyczna spółka deweloperska – jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje na rynku NewConnect. Z prywatnej emisji akcji warszawska firma pozyskała 10 mln zł. W drugiej połowie przyszłego roku Tower Investments chce przenieść notowania na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej…

 

<< CENTRUM PRASOWE