tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Kontakt

TOWER INVESTMENTS S.A.
ul. Rumiana 49, 02-956 Warszawa
tel.: (22) 299-73-34
e-mail: info@towerinvestments.pl 

Kontakt dla mediów
Bartosz Kazimierczuk
e-mail: bartosz.kazimierczuk@towerinvestments.pl

Kontakt IR
Kamila Petrus
e-mail: ir@towerinvestments.pl

Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000602813
NIP 782-25-64-985
Kapitał zakładowy 1.060.750 PLN
Kapitał wpłacony 1.060.750 PLN

TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl