AKCJONARIAT

AKCJONARIAT

 

Akcjonariusze Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. 689.171 44,16%
Fundusze zarządzane przez
VASTO INVESTMENT s.a.r.l.
174.467 11,18%
PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
zarządzany przez Copernicus Capital TFI S.A.
158.847 10,18%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestcyjnych S.A. 78.587 5,04 %
 Pozostali  459.678  29,44%
RAZEM 1.560.750 100%

Bartosz Kazimierczuk, założyciel i największy akcjonariusz spółki Tower Investments, w sposób pośredni (poprzez spółkę Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a.) kontroluje 44% udziału w kapitale zakładowym Tower Investments.