AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

19/10/2018 Wcześniejszy wykup obligacji

W dniu dzisiejszym zostały wysłane do Obligatariuszy Tower Investments żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii B. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie dokonany 5 listopada 2018 r. Wykupowi podlegać będą wszystkie Obligacje, tj. 5.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

16/10/2018 Przedwstępna umowa sprzedaży z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie

Spółka zależna od Tower Investments S.A. – Tower Project sp. z o.o., zawarła z Budimex Nieruchomości sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości składającej się z działek gruntu położonych przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, o łącznej powierzchni 12.861 m2. Budimex zamierza zrealizować tam inwestycję mieszkaniowo-usługową oraz wybudować lokal handlowy o powierzchni około 1.300m2, a Tower Project zobowiązał się lokal kupić.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

28/09/2018 Przedwstępna umowa najmu z NETTO Sp. z o.o. w Warszawie

Tower Mehoffera Sp. z o.o. , spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła z NETTO Sp. z o.o. przedwstępną umowę najmu lokalu handlowego o powierzchni około 1.260 m2, przy ul. Mehoffera w Warszawie.
Lokal będzie usytuowany na parterze budynku, który zostanie wybudowany na podstawie umowy z YIT Development Sp. z o.o. w ramach inwestycji mieszkaniowo- usługowej, i jest objęty zobowiązaniem do zakupu przez wynajmującego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

19/09/2018 Tower Investments wypracował 5,4 mln zysku w I półroczu 2018 r.

Ponad 5,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w pierwszym półroczu 2018 r. To historyczynie rekordowy wynik jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Obecnie warszawska spółka realizuje projektu o potencjale sprzedażowym na poziomie 251 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

7/09/2018 Zawarcie umowy sprzedaży z NETTO Sp. z o. o.

Tower Investments S.A., w dniu 06.09.2018 roku zawarł umowę sprzedaży czterech działek o łącznej powierzchni 4.186 m2 zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany na rzecz NETTO Sp. z o.o. Jednocześnie Strony zawarły również umowę, na podstawie której Tower Investments zbuduje na tym terenie pawilon handlowy wraz z infrastrukturą dla NETTO Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wynosi 11.402.100 złotych brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

1/09/2018 Zmiana adresu siedziby Spółki

Z dniem 1 września 2018 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Tower Investments S.A. z dotychczasowego przy ul. Rumiana 49 , 02-956 Warszawa na nowy: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa.
Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

6/08/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

6 sierpnia 2018 roku Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.
Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 19 września 2018 roku.
Wcześniej ogłoszony termin publikacji ustalony był na 26 września 2018 roku.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie

2/08/2018 Tower Investments przedstawia wstępne wyniki finansowe

Tower Investments, spółka zajmująca się kompleksową obsługą deweloperską, przedstawiła wstępne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Grupa Kapitałowa Tower Investments S.A.  wypracowała 5,5 mln zł zysku netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 31,1 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie

31/07/2018 Rozwiązanie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową LAZUROWA

W dniu wczorajszym Tower Investments rozwiązał umowę zobowiązującą do przeniesienia własności lokalu na Spółkę zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową LAZUROWA. Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na odstąpienie operatora spożywczego od zawarcia umowy najmu dla tej nieruchomości.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

27/07/2018 Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Zarząd Tower Investments w okresie od 23 do 27 lipca 2018 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych 2.566 za łączną kwotę 70.999,60 zł  po średniej jednostkowej cenie 27,67 zł. Nabyte w okresie od 23 do 27 lipca 2018 roku akcje o wartości nominalnej 1 zł stanowią 0,16% w kapitale zakładowym Emitenta.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

24/07/2018 Rezygnacja z realizacji projektu w Łowiczu

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments po  przeprowadzeniu stosownych analiz opłacalności, Tpodjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu w Łowiczu.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w raporcie.

13/07/2018 Zawarcie umów przedwstępnych przez Tower Investments sp. z o. o.

Tower Investments sp. z o.o. zawarła – jako sprzedający – z osobami fizycznymi działającymi w formie spółki cywilnej dwie przedwstępne umowy sprzedaży. Dotyczą one czterech lokali niemieszkalnych położonych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca o łącznej powierzchni 1.239,82 m2, wraz częściami wspólnymi oraz gruntem o powierzchni 0,0183 ha. Cena netto wynosi 5.535.000 PLN.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

29/06/2018 Zawarcie umowy sprzedaży z Projekt Konstruktorska

Gatid Investments spółka zależna od Tower Investments, zawarła jako Sprzedający umowę sprzedaży z Projekt Konstruktorska, spółką zależną od spółki Metropolitan Investment. Przedmiotem umowy są zlokalizowane przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie lokal handlowo – usługowy o powierzchni 1.635,55 m2 oraz przylegający do niego garaż wielostanowiskowy o powierzchni 755,58 m2. Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 22.017.000 złotych.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie

27/06/2018 Tower Investments Firmą Roku w kategorii Usługi Deweloperskie

Tower Investments został wyróżniony tytułem Firmy Roku w kategorii Usługi Deweloperskie. Nagroda została przyznana w ramach jubileuszowej XV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość”.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie plebiscytu.