tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Kalendarium

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2017

31/03/2017 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016, trwającego od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

17/03/2017 – publikacja skonsolidowanego raport za IV kwartał roku obrotowego 2016 r. trwającego od 1 do 31 października 2016 r.

17/03/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017 r. trwającego od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

09/06/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2017 r. trwającego od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

08/09/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017 r. trwającego od 1 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

15/12/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017 r. trwającego od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

 

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2016 

08/08/2016 – publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2016 roku

10/11/2016 – publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 maja 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 marca 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 stycznia 2017 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl