tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jerzy Ilczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej                                                                                                                         Kinga Opała-Mach – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta.

Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja Damiana Jasicy upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Damian Jasica posiada wykształcenie i doświadczenie w zakresie organizacji, zarządzania i przekształcania przedsiębiorstw. Jest specjalistą w dziedzinie analiz strategicznych oraz tworzenia i prowadzenia projektów inwestycyjnych. Z branżą budowlaną był związany przez wiele lat zasiadając w zarządzie biura projektów. Ukończył studia wyższe w specjalności Zarządzanie Firmą w Krakowskiej Akademii oraz techniczną szkołę średnią o profilu elektronicznym. Obecnie poszerza kwalifikacje z zakresu Finansów i Controlingu na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował również Filozofię. W swojej pracy łączy wiedzę z odległych od siebie dziedzin, od ścisłej technicznej po humanistyczną.
Od 2006 do 2011 był prezesem zarządu biura Projektów Actim sp. z o.o. gdzie między innymi przeprowadził wdrożenie systemów IT wspierających pracę architektów oraz pozyskał kluczowych klientów. Od 2011 do 2012 jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej giełdowej spółki z sektora FMCG Miraculum S.A. produkującej kosmetyki, nadzorował proces restrukturyzacji i wyjścia z upadłości układowej. Weryfikował plany strategiczne i operacyjne zarządu oraz wdrożył nowoczesne systemy komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem. W 2011 r. został również przewodniczącym rady nadzorczej Ricefield sp. z o.o., którą następnie jako prezes zarządu w 2013 r. wprowadził do branży hotelarskiej organizując i nadzorując procesy strategiczne i operacyjne. Między innymi wdrożył zautomatyzowany system rezerwacji (PMS,CMS) oraz koordynował stworzenie procedur hotelowych. Od 2012 do 2013 jako prokurent PolBioEco sp. z o.o. przekształcił spółkę w przedsiębiorstwo produkujące żywność ekologiczną i wprowadził je do sektora FMCG. Zbudował struktury zarządzania od nowa, wdrożył plan strategiczny oraz operacyjne plany finansowe. W latach 2007 – 2013 prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą doradzał spółkom z sektora budowlanego przy realizacji kontraktów, prowadził także mediacje i renegocjacje warunków umów. Od 2015 roku jest prezesem zarządu spółki doradztwa gospodarczego i procesów zarządzania. Przygotowuje strategiczne plany zarządzania oraz plany przekształceń spółek. Doradza w procesach M&A.
Damian Jasica jest wspólnikiem Ricefield Consulting sp. z o.o. (od 2011 r.) oraz Actim sp. z o.o. w likwidacji (od 2006 r.). Ponadto jest prezesem zarządu Ricefield Consulting sp. z o.o. (od 2015 r.) oraz członkiem komisji rewizyjnej stowarzyszenia Polska XXI (od 2009 r.).

Damian Jasica:

 • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
 • za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,
 • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
 • nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kadencja Magdaleny Gronowskiej upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Magdalena Gronowska posiada wykształcenie w zakresie architektury wnętrz. Z grupą Tower związana od 2010 roku, odpowiada za dział kreatywny. Do końca 2015 r. była zatrudniona w Tower Investments Sp. z o.o., aktualnie usługi dla działu kreatywnego świadczy poprzez spółkę Floryda 1 sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2002 – 2007 w zakresie marketingu i obrotu nieruchomościami we Włoszech w spółkach Gran Bere srl i Christian Immobiliare S.P.A. oraz w latach 2007 – 2010 prowadząc własną działalność gospodarczą.
Od 2014 jest prezesem zarządu i udziałowcem Floryda 1 sp. z o.o.
Od 2014 jest akcjonariuszem Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. oraz udziałowcem Industrial sp. z o.o

Magdalena Gronowska:

 • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
 • nie była w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, poza wskazanymi powyżej,
 • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie została prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymała w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
 • nie pełniła w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jerzy Ilczyszyn – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Jerzego Ilczyszyna upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Jerzy Ilczyszyn jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2011 roku jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi, wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Od 2015 jest członkiem Rady Nadzorczej Elberta Investments S.A.

Jerzy Ilczyszyn:

 • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
 • za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,
 • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
 • nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Tomasza Muchalskiego upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.

Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”. W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej. W latach 2004-2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT. W latach 2014-2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a.

Tomasz Muchalski:

 • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
 • nie był w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, poza wskazanymi powyżej,
 • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
 • nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kinga Opała -Mach – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Kingi Opała -Mach upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Kinga Opała-Mach jest prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Od 2012 roku tworzy zespól Kancelarii Prawnej Noriet- Zagajewska i Wspólnicy S.K.A., zajmując się obsługą prawną biur maklerskich i ich klientów, spółek handlowych, pełniąc funkcje administratora zabezpieczeń obligacji emitowanych przez spółki i wiele innych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej oraz jako specjalista ds. prawnych w dużej międzynarodowej firmie.

Kinga Opała-Mach:

 • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
 • nie był w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
 • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
 • nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl