RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

 

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ:

Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jerzy Ilczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej
Kinga Opała-Mach – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta.

 

Damian Jasica
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja Damiana Jasicy upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Damian Jasica jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controling. Ukończył również studia licencjacie na kierunku zarządzania w specjalności zarządzanie firmą na Akademii Krakowskiej.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz kontrolowania i przekształcania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Z branżą budowlaną jest związany od wielu lat, między innymi przez pięć lat zasiadał w zarządzie biura projektów, a następnie doradzał firmom z branży budowlanej.

W latach od 2006 do 2011 był prezesem zarządu biura projektów Actim sp. z o.o., gdzie między innymi przeprowadził wdrożenie systemów IT wspierających pracę architektów. Od 2011 do 2012 jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej Miraculum S.A., nadzorował proces restrukturyzacji i wyjścia spółki z upadłości układowej. W 2013 r jako prezes zarządu RiceField sp. z o.o. wprowadził spółkę do branży hotelarskiej organizując i nadzorując procesy strategiczne i operacyjne. W 2012 i 2013 jako prokurent PolBioEco sp. z o.o. przekształcił spółkę w przedsiębiorstwo produkujące żywność ekologiczną, między innymi wdrażając system ERP i organizując procesy finansowe. W latach 2007 – 2013, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, doradzał spółkom z sektora budowlanego przy realizacji kontraktów, prowadził także mediacje i renegocjacje warunków umów. Od 2015 roku jest prezesem zarządu RiceField Consulting sp. z.o.o., spółki zajmującej się doradztwem w procesach zarządzania. Od 2017 jest również członkiem zarządu Bee&Sons sp. z o.o., przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży FMCG, gdzie odpowiada za dział finansowy.

 

Magdalena Gronowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kadencja Magdaleny Gronowskiej upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Magdalena Gronowska posiada wykształcenie w zakresie architektury wnętrz. Z grupą Tower związana od 2010 roku, odpowiada za dział kreatywny. Do końca 2015 r. była zatrudniona w Tower Investments Sp. z o.o., aktualnie usługi dla działu kreatywnego świadczy poprzez spółkę Floryda 1 sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2002 – 2007 w zakresie marketingu i obrotu nieruchomościami we Włoszech w spółkach Gran Bere srl i Christian Immobiliare S.P.A. oraz w latach 2007 – 2010 prowadząc własną działalność gospodarczą.
Od 2014 jest prezesem zarządu i udziałowcem Floryda 1 sp. z o.o.
Od 2014 jest akcjonariuszem Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. oraz udziałowcem Industrial sp. z o.o.

 

Jerzy Ilczyszyn
Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Jerzego Ilczyszyna upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Jerzy Ilczyszyn jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2011 roku jest wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi, wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Od 2015 jest członkiem Rady Nadzorczej Elberta Investments S.A.

 

Tomasz Muchalski
Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Tomasza Muchalskiego upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c. W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.

Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”. W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej. W latach 2004-2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT. W latach 2014-2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a.

 

Kinga Opała -Mach
Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Kingi Opała -Mach upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Kinga Opała-Mach jest prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Od 2012 roku tworzy zespól Kancelarii Prawnej Noriet- Zagajewska i Wspólnicy S.K.A., zajmując się obsługą prawną biur maklerskich i ich klientów, spółek handlowych, pełniąc funkcje administratora zabezpieczeń obligacji emitowanych przez spółki i wiele innych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej oraz jako specjalista ds. prawnych w dużej międzynarodowej firmie.