tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Raporty EBI

2017

Raport 22/2017 (26.05.2017): Uzupełnienie do raportu EBI 21/2017

Raport 21/2017 (25.05.2017): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

Raport 20/2017 (08.05.2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2017 r.

Raport 19/2017 (28.04.2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 18/2017 (11.04.2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 17/2017 (31.03.2017) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tower Investments za rok 1.11.2015 – 31.10.2016.- korekta typu raportu w systemie EBI

Raport 16/2017 (31.03.2017) Jednostkowy raport roczny Tower Investments za rok 1.11.2015 – 31.10.2016.

Raport 15/2017 (31.03.2017) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tower Investments za rok 1.11.2015 – 31.10.2016.

Raport 14/2017 (31.03.2017) Informacja dotycząca Członka Zarządu

Raport 13/2017 (31.03.2017) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 12/2017 (29.03.2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport 11/2017 (29.03.2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2017

Raport 10/2017 (17.03.2017) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2017

Raport 9/2017 (17.03.2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport 8/2017 (15.03.2017) Uzupełnienie raportu EBI nr 7/2017 (Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.)

Raport 7/2017 (10.03.2017) Korekta raportu EBI nr 3/2017 (Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.)

Raport 6/2017 (03.03.2017) Postanowienie sądu w sprawie zmian Statutu Spółki

Raport 5/2017 (02.03.2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 4/2017 (02.03.2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 3/2017 (30.01.2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Raport 2/2017 (12.01.2017) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport 1/2017  (09.01.2017) Korekta Raportu EBI nr 13/2016 (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

2016

Raport 14/2016 (23.12.2016) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport 13/2016 (16.12.2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 12/2016 (01.12.2016) Informacja o zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Raport 11/2016 (10.11.2016) Raport okresowy za III kwartał

Raport 10/2016 (21.09.2016) Powołanie nowego Członka Zarządu

Raport 9/2016 (29.08.2016) Zmiana w zakresie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego

Raport 8/2016 (08.08.2016) Raport okresowy za II kwartał

Raport 7/2016 (04.08.2016) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r

Raport 6/2016 (12.07.2016) Informacja o rezygnacji ze stosowania Dobrych Praktyk

Raport 5/2016 (16.06.2016) Sprzedaż nieruchomości

Raport 4/2016 (15.06.2016) Wydanie pozwolenia na budowę

Raport 3/2016 (15.06.2016) Podpisanie Listu Intencyjnego

Raport 2/2016 (10.06.2016) Zawarcie istotnej umowy

Raport 1/2016 (10.06.2016) Uzyskanie dostępu do systemu EBI

TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl