tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Raporty ESPI

2017

28/2017 RB_ASO (25.05.2017): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

26/2017 RB_ASO (12.05.2017): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2017r.

25/2017 RB-W_ASO (10.05.2017): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

24/2017 RB_ASO (08.05.2017): Zawarcie aneksu do listu intencyjnego dotyczącego Shopin Szwedzka sp. z o.o.

23/2017 RB_ASO (28.04.2017): Zawarcie istotnej umowy

22/2017 RB-W_ASO (28.04.2017): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20/2017 RB_ASO (19.04.2017) : Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

19/2017 RB-W_ASO (11.04.2017): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18/2017 RB_ASO (05.04.2017): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2017 r.

16/2017 RB_ASO (15.03.2017): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

15/2017 RB_ASO (15.03.2017): Zawarcie istotnej umowy z Jeronimo Martins Polska

14/2017 RB_ASO (14.03.2017): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

13/2017 RB_ASO (14.03.2017): Zawarcie istotnej umowy z Netto

12/2017 RB_ASO (13.03.2017): Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego Shopin Szwedzka sp. z o.o.

11/2017 RB_ASO (10.03.2017): Zmiana roku obrotowego, dostosowanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. do nowych lat obrotowych

10/2017 RB_ASO (03.03.2017): Aneks do umowy istotnej

9/2017 RB-W_ASO (02.03.2017): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8/2017 RB_ASO (15.02.2017): Zawarcie istotnej umowy

7/2017 RB_ASO (15.02.2017): Rezygnacja z realizacji istotnej umowy

6/2017 RB_ASO (15.02.2017): Wstępne wyniki finansowe za 2016 r.

5/2017 RB_ASO (06.02.2017): Odstąpienie od istotnej umowy

4/2017 RB_ASO (02.02.2017): Zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW

3/2017 RB-W_ASO (31.01.2017): Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2/2017 RB_ASO (18.01.2017): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

2016

19/2016 RB-W_ASO (23.12.2016): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

18/2016 RB_ASO (22.12.2016): Odstąpienie od zamiaru nabycia Shopin Płock

17/2016 RB-W_ASO (16.12.2016):  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16/2016 RB_ASO (29.11.2016): Zawarcie istotnej umowy

15/2016 RB-W_ASO (25.11.2016): Zawiadomienie o przekroczeniu 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14/2016 RB_ASO (22.11.2016): Zawarcie istotnej umowy

13/2016 RB_ASO (21.11.2016): Emisja obligacji

12/2016 RB_ASO (16.11.2016): Zawarcie istotnej umowy

11/2016 RB_ASO (17.10.2016): Korekta raportu ESPI nr 11/2016 – Ujawnienie informacji poufnej

11/2016 RB_ASO (11.10.2016):  Zawarcie istotnej umowy (Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej)

10/2016 RB_ASO (20.09.2016): Korekta raportu nr ESPI 10/2016 – Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. na lata 2016-2017

10/2016 RB_ASO (19.09.2016): Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. na lata 2016-2017

9/2016 RB_ASO (14.09.2016): Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym najemcą

8/2016 RB_ASO (31.08.2016): Zawarcie istotnych umów

7/2016 RB_ASO (16.08.2016): Zakup akcji

6/2016 RB_ASO (09.08.2016): Zawarcie istotnej umowy

5/2016 RB_ASO (09.08.2016): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę celową

4/2016 RB_ASO (25.07.2016): Zawarcie istotnych umów przez spółkę stowarzyszoną

3/2016 RB-W_ASO (11.07.2016): Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2/2016 RB_ASO (11.07.2016): Korekta raportu ESPI nr 1/2016 z dnia 8 lipca 2016r

1/2016 RB_ASO (08.07.2016): Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl