SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

 

Spółka posiada następujące jednostki stowarzyszone i współkontrolowane:

  • Tower Mehoffera Sp. z o.o.
  • Gatid Investments Sp. z o.o.