WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 czerwca 2018  

Ogłoszenie 

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika 

Jednostkowy Raport za rok 2017

Skonsolidowany Raport za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. dotycząca projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie RN 2017

List do Akcjonariuszy 24 05 2018

Treści uchwał podjętych na ZWZ

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 października 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał 

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 maja 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 marca 2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 stycznia 2017 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO_wzór

FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ