WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie 

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika 

Jednostkowy Raport za rok 2017

Skonsolidowany Raport za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. dotycząca projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie RN 2017

List do Akcjonariuszy 24/05/2018

Treści uchwał podjętych na ZWZ

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 października 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał 

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2017 r. 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 marca 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ