tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Zarząd

Bartosz Kazimierczuk – Prezes Zarządu

Kadencja Bartosza Kazimierczuka upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
Bartosz Kazimierczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie (Fachhochschule fuer Technik und Wirtschaft w Berlinie), gdzie ukończył studia wyższe ze specjalizacją zarządzania przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe:
1995 – 1997 Siemens AG – specjalista ds. ekonomicznych
1997 – 2001 DEA Mineraloel Polska sp. z o.o. – dyrektor w pionie ekspansji
2001 – 2011 Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. – różne stanowiska, ostatnie to członek zarządu ds. ekspansji
2011 – 2012 Miraculum S.A. – członek rady nadzorczej
od 2005 – Tower Investments sp. z o.o. – członek zarządu
od 2012 – Budner Investment sp. z o.o. – członek zarządu
od 2013 – Industrial sp. z o.o. – prezes zarządu
od 2015 – Elberta Investments S.A. – prezes zarządu
od 2016 – Tower Jasło sp. z o.o. – członek zarządu
W okresie ostatnich trzech lat był albo jest wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:
od 2005 do 2016 – udziałowiec Tower Investments sp. z o.o.
od 2016 – akcjonariusz Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a
od 2013 – udziałowiec Industrial sp. z o.o.

Bartosz Kazimierczuk:

  • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
  • za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,
  • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  • nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl