tel. +48 (22) 299 73 34 info@towerinvestments.pl

Usługi deweloperskie

Od momentu powstania spółek z Grupy Tower, usługi deweloperskie są podstawowym segmentem naszej działalności. Kierujemy profesjonalną ofertę do podmiotów polskich i zagranicznych z różnych branż, szczególnie dla sieci handlowo-usługowych. Całość procesu składa się z następujących etapów:

KROK 1

wybór lokalizacji – catchment area analysis

Znajdujemy atrakcyjną lokalizację, na której może zostać wybudowany lokal handlowy lub usługowy, a następnie uzyskujemy decyzję o warunkach zabudowy bądź współdziałamy przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymaganiami inwestorów.

KROK 2

pozyskujemy zezwolenia administracyjne – longstanding know-how

Długość ścieżki inwestycyjnej od pomysłu do jego realizacji wymaga pewnego procesu. Proces ten uzależniony jest od wymogów prawa odnośnie przygotowania i pozyskania stosownej dokumentacji oraz zamierzeń inwestora.

Znajomość procedur administracyjnych, doświadczenie w postępowaniach urzędowych, skuteczność i szybkość w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę powoduje, że w ramach działań Grupy sprawnie finalizuje procesy administracyjne i prawne oraz gromadzimy niezbędną dokumentację, kompletną pod względem formalnym i merytorycznym. Zespoły ekspertów dedykowane poszczególnym etapom działania umożliwiają równoczesne prowadzenie wielu projektów. Wieloletnia obecność na rynku pozwala nam na skuteczne rozpoczęcie i zakończenie inwestycji. Dzięki temu sieci handlowe chętnie korzystają z oferowanych przez nas usług.

KROK 3

nabycie nieruchomości – sell an asset to its final owner&operator

Po wytypowaniu lokalizacji spółka z naszej Grupy Kapitałowej negocjuje warunki zakupu i zawiera umowę przedwstępną nabycia gruntu, a następnie przedstawia lokalizacje wytypowanym sieciom. W przypadku zainteresowania sieci zawiera z nią przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości i często umowę na generalne wykonawstwo obiektu. Niezależnie od wyszukiwania lokalizacji z własnej inicjatywy zdarzają się sytuacje, że same sieci zlecają naszej spółce poszukiwanie atrakcyjnej lokalizacji na wskazanym obszarze, albo nawet konkretny lokal do nabycia.

KROK 4

realizacja obiektów – turnkey model

Działalność deweloperska, którą prowadzimy charakteryzuje się ograniczonym ryzykiem biznesowym, ponieważ, co do zasady, nabycie gruntu odbywa się dopiero po akceptacji lokalizacji przez sieć i zawarciu z nią umowy przedwstępnej zbycia tej nieruchomości lub umowy najmu. Samą budowę realizujemy jest już na zlecenie inwestora, z którym następuje rozliczanie poszczególnych etapów. Przewagą konkurencyjną Grupy w tym segmencie rynku jest posiadany know-how, a w szczególności:

– udział prezesa Zarządu Bartosza Kazimierczuka w ponad 100 zrealizowanych projektach deweloperskich oraz zdobyte doświadczenie zawodowe podczas pracy w dużej sieci handlowej,

– doświadczenie i praktyczna znajomość procedur administracyjnych, co przekłada się na szybkość i skuteczność w uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń i zgód;

– długoletnie relacje z departamentami ekspansji w sieciach handlowych, przekładające się m.in. na szczegółową wiedzę o planach rozwojowych sieci;

– kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu kalkulacji finansowych dotyczących realizowanych inwestycji

TOWER INVESTMENTS S.A. © 2016
REALIZACJA: IADU.pl