Tower Investments

Aktualności

2022

31/01/2022

Harmonogram raportów okresowych na 2022 rok

Więcej informacji w raporcie bieżącym.

2021

30/11/2021

Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółki zależne

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że spółki Tower Mehoffera Sp. z o.o. i Tower Investments Sp. z o.o., zawarły z deweloperem mieszkaniowym przedwstępną umowę sprzedaży działek położonych w Warszawie o powierzchni 0,65ha. Tereny te przeznaczone są na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena sprzedaży jest uzależniona od osiągniętej chłonności terenu i wyniesie maksymalnie 20.040.000 zł netto. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej został wyznaczony do 31 grudnia 2022 roku. Więcej informacji tutaj i w raporcie.

30/11/2021

Informacja nt. zawarcia istotnej umowy przez spółkę zależną Tower Investments

Tower Jasło sp. z o.o. zawarła z deweloperem mieszkaniowym przedwstępną umowę sprzedaży działek położonych w Warszawie. Teren o pow. 0,5ha przeznaczony jest na realizację inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej. Cena sprzedaży wynosi 8.000.000 zł netto. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi do 25 marca 2022 roku. Więcej informacji w raporcie.

22/11/2021

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Tower Investments

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że Gatid Investments Sp. z o.o. zawarła, jako Sprzedający, umowę sprzedaży działki położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka (dotyczy umowy przedwstępnej, o której mowa w raporcie bieżącym 15/2021). Więcej informacji w raporcie.

22/11/2021

Informacja na temat istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną Tower Investments

Tower Project Sp. z o.o. 8 października 2021 zawarła przedwstępną umowę dot. sprzedaży działek położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka, o której to mowa w raporcie bieżącym 19/2021. Dzisiaj otrzymano istotne informacje w przedmiotowym temacie, bowiem Tower Project Sp. z o.o. otrzymała od dewelopera mieszkaniowego oświadczenie o odstąpieniu od powyższej umowy przedwstępnej. Więcej informacji w raporcie.

17/11/2021

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Tower Investments

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że Tower Mehoffera Sp. z o.o. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży lokalu usługowo-handlowego położonego w Warszawie w dzielnicy Białołęka, o pow. 1.265 m2. Kwota transakcji opiewa na 11.076.187 zł netto. Umowa przyrzeczona ma zostać zawarta po spełnieniu się warunków zawieszających, lecz nie później do 30.12.2022 roku. Więcej informacji w raporcie.

15/11/2021

Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Prystora 1 Sp z o.o. zawarła umowę przeniesienia własności nieruchomości położonej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich o pow. 5759 m2 na rzecz Spravia Sp. z o.o. (dawniej Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.). Zawarcie umowy stanowi realizację ostatniego etapu projektu opisanego w raportach bieżących 54/2018 oraz 9/2021. Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 8.800.000 zł netto. Więcej informacji tutaj i w raporcie.

10/11/2021

Realizacja istotnej transakcji przez spółkę zależną Tower Investments

Tower Project Sp. z o.o. zrealizowała transakcję sprzedaży nieruchomości położonej w Elblągu, o której to transakcji Tower Investments SA informowała w raporcie bieżącym nr 20/2020. Wartość transakcji: 4.550.000 PLN netto. Więcej informacji w raporcie.

08/10/2021

Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Tower Project Sp. z o.o. zawarła jako sprzedający, z jednym z deweloperów mieszkaniowych, umowę przedwstępną sprzedaży działek położonych w Warszawie, w dzielnicy Białołęka. Planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego do ok. 300 mieszkań. Wartość transakcji jest uzależniona od osiągniętej chłonności i wyniesie do 24,1 mln zł. Realizacja umowy przewidziana jest na czwarty kwartał 2022 roku. Więcej informacji w raporcie.

10/09/2021

Zawarcie listu intencyjnego przez Deli2

Deli 2 S.A. – podmiot zależny od Tower Investments SA i właściciel delikatesów internetowych deli2.pl, podpisał z Farmer Direct Sp z o.o. (właścicielem platformy handlowej Lokalny Rolnik) List Intencyjny dotyczący przeprowadzenia postępowania negocjacyjnego umożliwiającego wypracowanie potencjalnego modelu współpracy stron. List Intencyjny wiąże strony do dnia 15 grudnia 2022 roku. Więcej informacji tutaj i w raporcie

09/09/2021

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Tower Investments

Tower Project sp. z o.o. zawarła jako sprzedający, z jednym z wiodących operatorów spożywczych, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Ursynów, o powierzchni 5431m2. Na tym terenie planowane jest powstanie obiektu handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą. Wartość kontraktu wyniosła 7.257.000 zł brutto. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży planowane jest w IV kwartale 2022 roku. Więcej informacji w raporcie.

08/09/2021

Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Tower Investments SA poinformowała, że Gatid Investments Sp. z o.o., zawarła przedwstępną umowę sprzedaży działki położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Stroną kupującą jest jeden z deweloperów mieszkaniowych. Na działce planowana planowana jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wartość transakcji wyniosła 6.765.000 zł brutto. Zawarcie umowy przyrzeczonej planowane jest na IV kwartał 2021 roku. Więcej informacji w raporcie.

24/07/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tower Investments zwołuje na dzień 20 sierpnia 2021 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, ul. Wioślarska 8. Więcej informacji w raporcie.

30/06/2021

Subskrypcja akcji spółki zależnej od Emitenta- Deli2 S.A.

Tower Investments poinformował o zakończeniu prywatnej subskrypcji akcji zwykłych imiennych serii C spółki Deli 2 S.A. – spółki zależnej od Emitenta. W ramach subskrybcji spółka Deli 2 S.A. pozyskała środki finansowe w wysokości 1 mln zł. Środki są przeznaczone na dalszy rozwój platformy e-commerce deli2.pl. Cena emisyjna wyniosła 7,70 zł za każdą akcję serii C, co oznacza aktualną kapitalizację Deli 2 S.A. na poziomie 8,85 mln zł. Więcej informacji w raporcie.

27/05/2021

Zawarcie istotnych umów przez spółki zależne

Tower Investments poinformował, że Gatid Investments sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający, z jednym z wiodących operatorów spożywczych („Kupujący”) umowę przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Górze Kalwarii („Nieruchomość”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 9/2020. Jednocześnie Strony zawarły również umowę na realizację inwestycji budowlanej, na podstawie której planowana jest realizacja budowy pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą. Wartość transakcji wynosi 8.650.000 zł. Więcej informacji w raporcie.

19/05/2021

Zawarcie umów przez spółki zależne Tower Investments

Tower Investments poinformował o zawarciu przez spółki zależne od Spółki – Tower Project sp. z o.o. oraz Prystora 1 sp. z o.o., szeregu umów z Budimex Nieruchomości sp. z o.o., regulujących zmiany w zakresie realizacji projektu mieszkaniowo-usługowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018. Więcej informacji w raporcie.

03/02/2021

Tower Investments poinformował o zawarciu istotnych umów przez spółki zależne

Zarząd Tower Investments S.A., poinformował, że w dniu dzisiejszym spółki zależne od Emitenta: Gatid Investments sp. z o.o. oraz Tower Project sp. z o.o. zawarły, jako Sprzedający, z jedną z wiodących sieci z branży spożywczej, umowy przedwstępne sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w Warszawie – powierzchnia działki 5.760 m2 oraz powiecie piaseczyńskim – powierzchnia działki ok.4.460 m2. Więcej informacji dostępnych w raporcie nr 4.

30/01/2021

Tower Investments poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Tower Investments S.A., zwołuje na dzień 24 lutego 2021 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, ul. Wioślarska 8. Więcej informacji dostępnych w raporcie nr 3.

28/01/2021
Tower Investments przekazał informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy.

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że spółka Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający  umowę sprzedaży nieruchomości o powierzchni 6.047 m2 zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Białołęka, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 34/2019.

Wartość transakcji z Kupującym wyniosła 14.860.500 zł. Więcej informacji dostępnych jest w raporcie nr 2.

28/01/2021
Tower Investments podał informację o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Więcej informacji dostępnych jest  w opublikowanym raporcie nr 1.

2020

31/12/2020
Tower Investments przekazał informację o powołaniu Prezesa Zarządu Bartosza Kazimierczuka na kolejną kadencję

Więcej informacji dostępnych jest  w opublikowanym raporcie nr 22.

17/12/2020
Tower Investments przekazał informację o rozpoczęciu działalności delikatesów internetowych Deli2.pl.

Więcej informacji znajduje się  w opublikowanym raporcie nr 21.

26/11/2020
Tower Investments opublikował Skonsolidowany raport kwartalny.

Zarząd Tower Investments S.A. opublikował skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał roku obrotowego 2020. Więcej danych w opublikowanym raporcie.

03/10/2020
Tower Investments przekazuje informację na temat umowy przedwstępnej.

Zarząd Tower Investments S.A. „Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o zaakceptowaniu przez jednego z operatorów spożywczych „Kupujący”oferty dotyczącej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości o powierzchni 0,7614ha położonej w Elblągu, na której to nieruchomości Kupujący planuje wybudować obiekt handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą. Więcej w raporcie nr 20.

24/09/2020
Tower Investments przekazuje skonsolidowany raport półroczny

Zarząd Tower Investments S.A. opublikował skonsolidowany raport półroczny obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-06-30. Szczegółowe informację dostępne są w Raporcie.

16/09/2020
Tower Investments aktualizuje strategię rozwoju Grupy Kapitałowej

Głównym celem rozszerzenia działalności jest dywersyfikacja oferty produktów i usług świadczonych przez spółki z grupy Emitenta. Pierwsze półrocze 2020 wraz z pandemią COVID 19 i załamaniem się rynku inwestycyjnego pokazało zagrożenia dla dynamiki rozwoju podstawowej działalności Tower Investments oraz zmiany rynkowe w branży spożywczej, których tempo niewątpliwie przyspiesza. Tower Investments S.A., postanowił zaangażować się w dwa nowe obszary działalności: produkcję wyrobów cukierniczych oraz utworzenie delikatesów internetowych. Więcej informacji w Raporcie nr 19.

07/09/2020
Tower Investments publikuje zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

Więcej informacji w raporcie nr 18.

04/09/2020
Tower Investments przedstawia wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.

Tower Investment S.A. podał wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej  za okres od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku:
a. Przychody netto ze sprzedaży – 1,08 mln zł
b. Zysk  strata  z działalności operacyjnej – 2,1 mln zł
c. Zysk  strata netto – 3,05 mln zł

Więcej informacji w Raporcie nr 17.

31/08/2020
Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Zarząd Tower Investments S.A.  w nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2020, informuje, iż w dniu dzisiejszym Tower Jasło Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła – jako sprzedający – umowę sprzedaży części nieruchomości gruntowej o powierzchni 3.147m2 położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie. Szczegóły w raporcie nr 16.

24/08/2020
Tower Investments informuje o podjętych uchwałach podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest w opublikowanym raporcie nr 15.

24/08/2020
Tower Investments przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji znajduje się w raporcie nr 14.

20/08/2020
Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Zarząd Tower Investments S.A.  informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający  z jednym z operatorów spożywczych, umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.170m2 położonej w miejscowości Biskupiec, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 7/2019. Więcej informacji w raporcie nr 13.

27/07/2020
Tower Investments informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Tower Investments S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, ul. Wioślarska 8. Więcej informacji w raporcie nr 12.

25/06/2020
Tower Investments zawiadamia o zmianie stanu posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Więcej informacji dostępnych jest w opublikowanym raporcie nr 11.

27/05/2020
Tower Investments przedstawia skonsolidowany raport kwartalny

Tower Investment S.A. przekazał skonsolidowany raport za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31. Więcej informacji w Raporcie.

22/05/2020
Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Więcej informacji dostępnych jest w opublikowanym raporcie nr 10.

22/05/2020
Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Zarząd Tower Investments S.A.  informuje, że w dniu dzisiejszym Gatid Investments sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający, z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Górze Kalwarii . Więcej informacji znajduje się w raporcie nr 9.

22/05/2020
Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Zarząd Tower Investments S.A.  informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający, z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Wołominie Więcej informacji znajduje się w raporcie nr 8.

22/04/2020
Tower Investments przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019.

Więcej informacji dostępnych jest w opublikowanym raporcie.

22/04/2020
Tower Investments publikuje jednostkowy raport roczny

Więcej informacji dostępnych jest w opublikowanym raporcie.

19/03/2020
Tower Investments publikuje Uchwałę Zarządu w sprawie rekomendacji niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019 i utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

Więcej informacji dostępnych jest w raporcie nr 7.

19/03/2020
Tower Investments podaje wstępne wyniki finansowe za 2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest w raporcie nr 6.

16/03/2020
Emitent informuje o wpływie pandemii koronawirusa Covid-19 na działalność Emitenta i sytuację finansową Grupy Tower Investments

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Zarząd Tower Investments S.A. dokonał analizy bieżących projektów prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej Tower Investments, planów inwestycyjnych na najbliższe kwartały oraz sytuacji finansowej. Szczegółowe informacje są dostępne w raporcie nr 5.

03/02/2020
Tower Investments informuje o zawarciu przez spółkę zależną istotnej umowy

Zarząd Tower Investments S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2020 z dnia 1 lutego 2020 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym Tower Jasło Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła – jako sprzedający – przedwstępną umowę sprzedaży części nieruchomości gruntowej o powierzchni 3.147m2, położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, na której to Nieruchomości kupujący- spółka Aluzyjna DVE sp. z o.o. s.k. planuje zrealizować budowę obiektu mieszkaniowego.Więcej informacji w raporcie nr 4.

01/02/2020
Tower Investments przekazuje informację dotyczącą umowy przedwstępnej zawartej przez spółkę zależną

Szczegółowe informacje dostępne są w raporcie nr 3.

29/01/2020
Tower Investments informuje o zawarciu istotnych umów przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła z Max Poland sp z o.o., operatorem restauracji Max Premium Burgers dwie umowy dotyczące nieruchomości w Poznaniu i Pruszkowie przedwstępna umowa sprzedaży i umowa cesji dzierżawy. Więcej szczegółów w raporcie nr 2.

28/01/2020
Tower Investments publikuje terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Tower Investments S.A. _Spółka_ informuje, że w bieżącym roku obrotowym raporty okresowe Spółki przekazywane będą w następujących terminach:

1_ jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 – 22 kwietnia 2020 r.
2_ skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 22 kwietnia 2020 r.
3_ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 27 maja 2020 r.
4_ skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 24 września 2020 r.
5_ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 26 listopada 2020 r.

Więcej informacji zamieszczonych jest w raporcie nr 1.

2019

30/12/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający, z Netto sp. z o.o. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.516 m2 zlokalizowanej w Mrągowie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019. Więcej informacji w raporcie nr 41.

23/12/2019
Zarząd Tower Investments informuje o nabyciu akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Więcej szczegółów w raporcie nr 40.

04/12/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest Spółka, zawarła – jako sprzedający – umowę sprzedaży części nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.557m2 położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie, na której to Nieruchomości kupujący – spółka Aluzyjna DVE sp. z o.o. s.k.a. planuje zrealizować budowę obiektu mieszkaniowego. Więcej szczegółów w raporcie nr 39.

04/12/2019
Zarząd Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Investments Sp. z o.o., w której jedynym wspólnikiem jest Spółka, zawarła – jako kupujący – umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.704m2 położonej przy ul. Aluzyjnej w Warszawie. Szczegóły transakcji  w raporcie nr 38.

21/11/2019
Zarząd Tower Investments przedstawił zmianę Warunków Emisji Obligacji serii A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że w dniu 21 listopada 2019 r., po otrzymaniu pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody wszystkich Obligatariuszy na zmianę Warunków Emisji Obligacji oraz po uzyskaniu wszelkich zgód korporacyjnych, Emitent dokonał zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A. Szczegóły dostępne są w zamieszczonym w  raporcie nr 37.

12/11/2019
Tower Investments opublikował Skonsolidowany raport kwartalny.

Wszystkie dane dostępne w raporcie kwartalnym.

07/11/2019
Tower Investments opublikoał informację o rozwiązaniu umowy przedwstępnej przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A.  informuje, że w związku z niezrealizowaniem się do 31.10.2019 roku warunków zawieszających zawartych w umowie przedwstępnej wskazanej w raporcie bieżącym 13/2019, Spółka Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Emitenta  wraz z Kupującym zdecydowali o nie kontynuowaniu rozmów na temat transakcji, a Sprzedający zrezygnował w ogóle z realizacji tego projektu. Pozostałe informacje dostępne w raporcie nr 36.

29/10/2019
Tower Investments poinformował 0 zmianie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Pozostałe informacje są dostępne w raporcie nr 35.

15/10/2019
Tower Investments poinformował o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający  przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 6.047 m2 zlokalizowanej w Warszawie w dzielnicy Białołęka, na której Sprzedający zrealizuje budowę pawilonu handlowo- usługowego o powierzchni zabudowy około 1.200m2 wraz z parkingiem naziemnym na 74 miejsca parkingowe.
Część budynku, o którym mowa powyżej, jest przedmiotem umowy najmu z Jeronimo Martins Polska S.A, zawartej na czas określony 15 lat. Więcej informacji w raporcie nr 34.

04/10/2019
Tower Investments poinformował o nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w okresie od 30 września do 4 października 2019 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych, 3000  akcji za łączną kwotę 73.896 zł, tj. po średniej jednostkowej cenie 24,63 zł. Więcej informacji dostępnych jest w raporcie nr 33.

27/09/2019
Tower Investments publikuje zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Tower Investments S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27.09.2019 roku od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienia o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Szczegóły w raporcie nr 32.

27/09/2019
Tower Investments publikuje Skonsolidowany raport półroczny

Dane finansowe dostępne w opublikowanym raporcie półrocznym.

13/09/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Mehoffera sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedwstępną umowę sprzedaży dwóch lokali usługowych o powierzchni około 1272 m2 oraz około 40m2, wraz z zewnętrznymi miejscami postojowymi, za cenę 7.000 złotych netto za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Więcej informacji w raporcie nr 31.

13/09/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Mehoffera sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła z YIT Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  umowę sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Mehoffera w Warszawie dwie nieruchomości o powierzchni 4275m2 i 2544m2. Wiecej informacji w raporcie nr 30.

03/09/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki zawarła, jako sprzedający, z Netto sp. z o.o. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.620 m2 zlokalizowanej w Ełku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2019. Dodatkoe informacje w raporcie nr 29.

23/08/2019
Tower Investments podaje informację o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Pełne informacje dostępne są  raporcie nr 28.

21/08/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Investments sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1468ha oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2339ha, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej, będącą wykonaniem umowy przedwstępnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 23/2019. więcej informacji w raporcie nr 27.

14/08/2019
Tower Investments poinformował o zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa z biegłym rewidentem na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments na lata obrotowe 2019-2020. Pozostałe informacje w raporcie nr 26.

09/07/2019
Tower Investments o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, nabyła w ramach postępowania upadłościowego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zaskocz sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, na którą składają się w szczególności nieruchomości działki i hale produkcyjno- administracyjne oraz park maszynowy przeznaczony do produkcji wyrobów spożywczych. Dodatkowe informacje na temat transakcji są dostępne w raporcie nr 25.

12/06/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy z McDonald’s Polska

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Investments sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający z McDonald’s Polska sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1468ha oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę drogową o całkowitej powierzchni 0,2339ha, zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej, na której to Nieruchomości Kupujący planuje wybudować restaurację wraz z niezbędną infrastrukturą. Więcej informacji w raporcie nr 23.

29/05/2019
Tower Investments opublikował Uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2018

Zarząd Tower Investments S.A. opublikował Uchwałę o wypłacie dywidendy w raporcie nr 22. Opublikowana została również informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 22/2019.

29/05/2019
Tower Investments opublikował treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2019 roku

Zarząd Tower Investments S.A. podała do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 maja 2019 roku. Szczegóły w raporcie nr 21.

29/05/2019
Tower Investments opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2019 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2019 r dostępny w raporcie nr 20.

24/05/2019
Tower Investments opublikował Skonsolidowany raport kwartalny

Tower Investments opublikował skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2019. Dane finansowe dostępne są w raporcie.

25/05/2019
Tower Investments opublikował skonsolidowany raport za rok obrotowy 2018

Zarząd Tower Investments S.A. opublikował skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31. Więcej informacji w Raporcie. Korekta opublikowanego raportu dostępna jest tutaj.

18/05/2019
Tower Investments podał uzupełnienie Sprawozdania Zarządu za rok 2018

Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego. Szczegóły dostępne w raporcie nr 17.

16/05/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Project sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.594 m2 zlokalizowanej w Elblągu, na której Sprzedający zrealizuje na Nieruchomości budowę pawilonu handlowego Netto. Więcej informacji w raporcie nr 16.

30/04/2019
Tower Investments informuje o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Tower Investments S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 10 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 maja 2019 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie. Więcej informacji dostępnych jest w raporcie nr 15.

25/04/2019
Tower Investments publikuje Skonsolidowany raport roczny.

Dane finansowe dostępne są w raporcie. Jednostkowy raport dostępny jest tutaj.

25/04/2019
Tower Investments zawarł umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o.

Zarząd Tower Investments S.A. zawarł, jako sprzedający, z Netto sp. z o.o. – kupujący, umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.220 m2 zlokalizowanej w Gołkowie o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 23/2018. Jednocześnie Strony zawarły również umowę na realizację inwestycji budowlanej, na podstawie której Spółka zrealizuje na Nieruchomości, na rzecz Kupującego budowę pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą. Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym wraz z jego projektem i pozwoleniem na budowę ustalona została na 7.930.000 złotych netto. Więcej informacji w Raporcie nr 14.

08/04/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Tower Project sp. z o.o. spółka zależna od Spółki, zawarła jako Sprzedający, z Topbox Landbank Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.740 m2, zlokalizowanej w miejscowości Mory. Nieruchomość jest objęta umową przedwstępną, zawartą przez Sprzedającego z jej aktualnym właścicielem. Więcej informacji w raporcie nr 13.

05/04/2019
Tower Investments informuje o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Spółki, zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 4.620m2 położonej w miejscowości Ełk. Nieruchomość jest objęta umową przedwstępną, zawartą przez Sprzedającego z jej aktualnymi właścicielami. Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie na Nieruchomości w systemie „pod klucz“ obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1.430m2. Więcej informacji w raporcie nr 12.

03/04/2019
Tower Investments zawiadamia o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Szczegóły w raporcie nr 11.

01/04/2019
Tower Investments informuje o zawarciu aneksu do istotnej umowy z Netto

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks do umowy z Netto Sp. z o.o. na realizację inwestycji budowlanej w Warszawie w dzielnicy Bielany, o której Spółka informowała w raportach bieżących 13/2017 i 49/2018. Szczegóły aneksu dostępne są w raporcie nr 10.

29/03/2019
Tower Investments podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Tower Investments S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2018, przeznaczając część zysku z 2018 r. na wypłatę dywidendy. Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2018 r., została przeznaczona na wypłatę Dywidendy akcjonariuszom Spółki. Więcej informacji w raporcie nr 9.

29/03/2019
Tower Investments przedstawia wstępne wyniki finansowe

Tower Investments, spółka zajmująca się kompleksową obsługą deweloperską, przedstawiła wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tower Investments za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. Dane finansowe dostępne są w raporcie nr 8.

22/03/2019
Tower Project Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o. w Biskupcu

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 7 170m2 położonej w miejscowości Biskupiec, na której Sprzedający zobowiązał się wybudować w systemie „pod klucz“ obiekt handlowo-usługowy o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1 327m2. Nieruchomość ta jest własnością Tower Project Sp. z o.o.. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, nie później niż 31 sierpnia 2020 r. Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym ustalona została na 6.600.000 zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie nr 7.

22/03/2019
Tower Project Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o. w Mrągowie

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni około 4 503 m2 położonej w miejscowości Mrągowo. Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie „pod klucz“ obiektu handlowo-usługowego o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1 294 m2.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie nr 6.

20/03/2019
Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mehoffera/ Światowida w Warszawie

Tower Mehoffera Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., otrzymała informację o wydaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach inwestycji przy ul. Mehoffera/ Światowida w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie nr 5.

20/03/2019
Tower Investments S.A. nabył udziały w spółce Tower Mehoffera Sp. z o.o.

Tower Investments S.A. zawarła umowę sprzedaży 30 udziałów w spółce Tower Mehoffera Sp. z o.o. (dawniej Shopin Płock sp. z o.o.), które stanowią 30% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 30% głosów na zgromadzeniu wspólników. Spółka nabyła udziały za kwotę 4 000 000 złotych netto. W wyniku zawarcia Umowy Spółka stała się jedynym wspólnikiem spółki Tower Mehoffera Sp. z o.o.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie nr 4.

01/02/2019
Tower Investments S.A. nabył akcje w ramach programu skupu akcji własnych

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w okresie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych 4.500 akcji za łączną kwotę 94.500 zł, tj. po średniej jednostkowej cenie 21 zł. Więcej informacji w raporcie nr 3.

01/02/2019
Gatid Investments Sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży z Netto Sp. z o.o. w Warszawie

Gatid Investments Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła jako sprzedający z Netto sp. z o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 147 m2 położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka. Jednocześnie Sprzedający zobowiązał się zawrzeć z Netto sp. z o.o. umowę o wybudowanie w systemie „pod klucz“ obiektu handlowo-usługowego. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu warunków wskazanych w Umowie, nie później niż 31 stycznia 2020 r. Wartość projektu ustalona została na 10 614 900 zł brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie nr 2.

15/01/2019

Tower Investments S.A. opublikował terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r. dostępne są w raporcie nr 1.

2018

13/12/2018
Tower Investments Sp. z o.o. sprzedała cztery lokale w Radomiu

Tower Investments Sp. z o.o. zawarła dwie umowy sprzedaży czterech lokali niemieszkalnych położonych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca, o łącznej powierzchni 1 239,82 m2.
Łączna cena sprzedaży wyniosła 5 535 000 złotych brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

21/11/2018
Tower Investments wypracowała 0,62 mln zł zysku w III kwartale 2018 roku

Tower Investments wypracował 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,62 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,16 mln zł w III kw. 2018 r.
W tym samym dniu, zarząd spółki podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2018 w wysokości 19,43 mln zł, przekazanej do publicznej wiadomości 19 czerwca 2017 r.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie wynikowym oraz Raporcie o odwołaniu prognozy.

19/10/2018
Wcześniejszy wykup obligacji

W dniu dzisiejszym zostały wysłane do Obligatariuszy Tower Investments żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii B. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie dokonany 5 listopada 2018 r. Wykupowi podlegać będą wszystkie Obligacje, tj. 5.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

16/10/2018
Przedwstępna umowa sprzedaży z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie

Spółka zależna od Tower Investments S.A. – Tower Project sp. z o.o., zawarła z Budimex Nieruchomości sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości składającej się z działek gruntu położonych przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, o łącznej powierzchni 12.861 m2. Budimex zamierza zrealizować tam inwestycję mieszkaniowo-usługową oraz wybudować lokal handlowy o powierzchni około 1.300m2, a Tower Project zobowiązał się lokal kupić.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

28/09/2018
Przedwstępna umowa najmu z Netto Sp. z o.o. w Warszawie

Tower Mehoffera Sp. z o.o. , spółka zależna od Tower Investments S.A., zawarła z Netto Sp. z o.o. przedwstępną umowę najmu lokalu handlowego o powierzchni około 1.260 m2, przy ul. Mehoffera w Warszawie.
Lokal będzie usytuowany na parterze budynku, który zostanie wybudowany na podstawie umowy z YIT Development Sp. z o.o. w ramach inwestycji mieszkaniowo- usługowej, i jest objęty zobowiązaniem do zakupu przez wynajmującego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

19/09/2018
Tower Investments wypracowała 5,4 mln zysku w I półroczu 2018 r.

Ponad 5,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w pierwszym półroczu 2018 r. To historycznie rekordowy wynik jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Obecnie warszawska spółka realizuje projektu o potencjale sprzedażowym na poziomie 251 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

07/09/2018
Zawarcie umowy sprzedaży z NETTO Sp. z o. o.

Tower Investments S.A., w dniu 06.09.2018 roku zawarł umowę sprzedaży czterech działek o łącznej powierzchni 4.186 m2 zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Bielany na rzecz NETTO Sp. z o.o. Jednocześnie Strony zawarły również umowę, na podstawie której Tower Investments zbuduje na tym terenie pawilon handlowy wraz z infrastrukturą dla NETTO Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wynosi 11.402.100 złotych brutto.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

01/09/2018
Zmiana adresu siedziby Spółki

Z dniem 1 września 2018 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Tower Investments S.A. z dotychczasowego przy ul. Rumiana 49 , 02-956 Warszawa na nowy: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa.
Nie ulega zmianie siedziba Spółki, którą pozostaje Warszawa.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie.

06/08/2018
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

6 sierpnia 2018 roku Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.
Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 19 września 2018 roku.
Wcześniej ogłoszony termin publikacji ustalony był na 26 września 2018 roku.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie

02/08/2018
Tower Investments przedstawia wstępne wyniki finansowe

Tower Investments, spółka zajmująca się kompleksową obsługą deweloperską, przedstawiła wstępne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Grupa Kapitałowa Tower Investments S.A.  wypracowała 5,5 mln zł zysku netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 31,1 mln zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Raporcie

31/07/2018
Rozwiązanie umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową LAZUROWA

W dniu wczorajszym Tower Investments rozwiązał umowę zobowiązującą do przeniesienia własności lokalu na Spółkę zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową LAZUROWA. Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu ze względu na odstąpienie operatora spożywczego od zawarcia umowy najmu dla tej nieruchomości.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

27/07/2018
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Zarząd Tower Investments w okresie od 23 do 27 lipca 2018 roku dokonał nabycia na rynku regulowanym w ramach programu skupu akcji własnych 2.566 za łączną kwotę 70.999,60 zł  po średniej jednostkowej cenie 27,67 zł. Nabyte w okresie od 23 do 27 lipca 2018 roku akcje o wartości nominalnej 1 zł stanowią 0,16% w kapitale zakładowym Emitenta.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

24/07/2018
Rezygnacja z realizacji projektu w Łowiczu

Tower Project Sp. z o.o., spółka zależna od Tower Investments po  przeprowadzeniu stosownych analiz opłacalności, Tpodjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu w Łowiczu.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w raporcie.

13/07/2018
Zawarcie umów przedwstępnych przez Tower Investments sp. z o. o.

Tower Investments sp. z o.o. zawarła – jako sprzedający – z osobami fizycznymi działającymi w formie spółki cywilnej dwie przedwstępne umowy sprzedaży. Dotyczą one czterech lokali niemieszkalnych położonych w Radomiu przy ul. 25 Czerwca o łącznej powierzchni 1.239,82 m2, wraz częściami wspólnymi oraz gruntem o powierzchni 0,0183 ha. Cena netto wynosi 5.535.000 PLN.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie.

29/06/2018
Zawarcie umowy sprzedaży z Projekt Konstruktorska

Gatid Investments spółka zależna od Tower Investments, zawarła jako Sprzedający umowę sprzedaży z Projekt Konstruktorska, spółką zależną od spółki Metropolitan Investment. Przedmiotem umowy są zlokalizowane przy ul. Konstruktorskiej w Warszawie lokal handlowo – usługowy o powierzchni 1.635,55 m2 oraz przylegający do niego garaż wielostanowiskowy o powierzchni 755,58 m2. Cena sprzedaży Nieruchomości wynosi 22.017.000 złotych.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie

27/06/2018
Tower Investments Firmą Roku w kategorii Usługi Deweloperskie

Tower Investments został wyróżniony tytułem Firmy Roku w kategorii Usługi Deweloperskie. Nagroda została przyznana w ramach jubileuszowej XV edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości” podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość”.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie plebiscytu.