Tower Investments

Model biznesowy

Podstawowa działalność Tower Investments

Działania Tower Investments koncentrują się na rynku nieruchomości. 

Oferta obejmuje kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego. Jej kluczowym elementem jest znalezienie atrakcyjnej lokalizacji z przeznaczeniem na lokal handlowy, usługowy lub mieszkaniowy. Następnym etapem procesu jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i kreowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymaganiami inwestorów. Bogate doświadczenie Tower Investments w nadzorowaniu procesów administracyjnych pozwala spółce na optymalny przebieg etapu planowania i pozyskania pozwoleń na budowę.
Po wytypowaniu lokalizacji spółka z Grupy Kapitałowej negocjuje warunki zakupu i zawiera umowę przedwstępną nabycia gruntu, następnie przedstawia lokalizacje wytypowanym partnerom. W przypadku zainteresowania sieci zawiera z nią przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości i najczęściej umowę na generalne wykonawstwo obiektu.
Działalność deweloperska charakteryzuje się ograniczonym ryzykiem biznesowym, ponieważ nabycie gruntu odbywa się dopiero po akceptacji lokalizacji przez sieć i zawarciu z nią umowy przedwstępnej zbycia tej nieruchomości. Sama budowa realizowana jest już na zlecenie inwestora, z którym następuje rozliczanie poszczególnych etapów.
Spółki z Grupy Kapitałowej pełnią funkcję generalnego wykonawcy.