Działalność Spółki

Parki handlowe SHOPIN

Szyte „”na miarę”” obiekty handlowo-usługowe Dobieramy odpowiednią lokalizację w oparciu o analizę warunków otoczenia Nasze Parki są położone w centrum albo przy głównych drogach w mniejszych miejscowościach lub mikroregionach większych miast Część powierzchni parku przeznaczamy dla operatora spożywczego Oferujemy miejsca parkingowe dla klientów Parki handlowe SHOPIN tworzą przyjazne miejsca spotkań społeczności lokalne Naszym celem jest intensywny rozwój sieci parków handlowych Shopin oraz nowych formatów: City Shopin i Shopin Mall. Do końca roku 2022 Grupa starać się będzie o przeprowadzenie 20 projektów w tych formatach. E-delikatesy.