AKCJONARIAT

AKCJONARIAT

30/09/2020 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

31/10/2020 DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Akcjonariusze Liczba akcji i głosów % udział w kapitale i głosach na WZ
Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. 689.171 44,16%
p. Andrzej Słomka bezpośrednio i pośrednio przez spółkę Buffis Sp. z o.o. 179.667 11,51%
PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
zarządzany przez Copernicus Capital TFI S.A.
158.847 10,18%
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestcyjnych S.A. 78.034 5,00 %
 Pozostali  455.031  29,15%
RAZEM 1.560.750 100%

Bartosz Kazimierczuk, założyciel i największy akcjonariusz spółki Tower Investments, w sposób pośredni (poprzez spółkę Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a.) kontroluje 44% udziału w kapitale zakładowym Tower Investments.