GIEŁDA

GIEŁDA

Notowania spółki

Relacje Inwestorskie

InnerValue Sp. z o.o.
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
tel. +48 22 292 04 28

e- mail: k.petrus@innervalue.pl
http://innervalue.pl/

Animator Akcji

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Polityka dywidendy

Polityka dywidendowa spółki jest w przygotowaniu.

Przydatne linki:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

NewConnect
www.newconnect.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
www.kdpw.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl