KALENDARIUM

KALENDARIUM

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2021 r.

20/04/2021 – publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020

20/04/2021 – publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020

24/05/2021 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

30/09/2021 – publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

23/11/2022 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2020 r.

22/04/2020 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019

27/05/2020 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

24/09/2020 – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.

26/11/2020 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2019 r.

25/04/2019 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

24/05/2019 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.

27/09/2019 – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.

20/11/2019 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2018 r.

27/04/2018 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego z roku obrotowego 2017, trwającego od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

24/05/2018 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.

19/09/2018 – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

21/11/2018 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2017 r.

31/03/2017 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego z roku obrotowego 2016, trwającego od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

17/03/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016, trwającego od 1 do 31 października 2016 r.

17/03/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017, trwającego od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

09/06/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2017,  trwającego od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

08/09/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017, trwającego od 1 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

11/12/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017,  trwającego od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2016 r.

08/08/2016 – publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2016 roku

10/11/2016 – publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku