RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ WCHODZĄ:

Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Gronowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Gańko – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Gańko spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE).

Mariusz Trojak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Mariusz Trojak spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE).

Członkowie Rady Nadzorczej wchodzą w skład Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta.

 

Damian Jasica

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja Damiana Jasicy upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Damian Jasica jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling. Ukończył również studia licencjackie na kierunku zarządzania, w specjalności zarządzanie firmą na Akademii Krakowskiej.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz kontrolowania i przekształcania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Z branżą budowlaną jest związany od wielu lat, między innymi przez pięć lat zasiadał w zarządzie biura projektów, a następnie doradzał firmom z branży budowlanej.

W latach od 2006 do 2011 był prezesem zarządu biura projektów Actim sp. z o.o., gdzie przeprowadził między innymi wdrożenie systemów IT, wspierających pracę architektów.
Od 2011 do 2012 r., jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej Miraculum S.A., nadzorował proces restrukturyzacji i wyjścia spółki z upadłości układowej.
W 2013 r., jako prezes zarządu RiceField sp. z o.o., wprowadził spółkę do branży hotelarskiej, organizując i nadzorując procesy strategiczne i operacyjne.
W latach 2012 i 2013, jako prokurent PolBioEco sp. z o.o., przekształcił spółkę w przedsiębiorstwo produkujące żywność ekologiczną, między innymi wdrażając system ERP i organizując procesy finansowe.
W latach 2007 – 2013, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, doradzał spółkom z sektora budowlanego przy realizacji kontraktów, prowadził także mediacje i renegocjacje warunków umów.
Od 2015 r. jest prezesem zarządu RiceField Consulting sp. z.o.o., spółki zajmującej się doradztwem w procesach zarządzania.
Od 2017 r. jest również członkiem zarządu Bee&Sons sp. z o.o., przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży FMCG, gdzie odpowiada za dział finansowy.

 

Magdalena Gronowska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja Magdaleny Gronowskiej upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jej mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Magdalena Gronowska posiada wykształcenie w zakresie architektury wnętrz. Z grupą Tower związana od 2010 r., odpowiada za dział kreatywny.
Do końca 2015 r. była zatrudniona w Tower Investments Sp. z o.o., aktualnie usługi dla działu kreatywnego świadczy poprzez spółkę Floryda 1 sp. z o.o.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2002 – 2007 w zakresie marketingu i obrotu nieruchomościami we Włoszech w spółkach Gran Bere srl i Christian Immobiliare S.P.A. oraz w latach 2007 – 2010, prowadząc własną działalność gospodarczą.
Od 2014 r. jest prezesem zarządu i udziałowcem Floryda 1 sp. z o.o.
Od 2014 r. jest akcjonariuszem Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. oraz udziałowcem Industrial sp. z o.o.

Magdalena Gronowska spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

 

Tomasz Muchalski

Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Tomasza Muchalskiego upływa w dniu 18 lutego 2021 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c.
W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.
Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”.
W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej.
W latach 2004 – 2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT.
W latach 2014 – 2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a.

 

Piotr Gańko

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe (MBA) zdobyte w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Jego kariera zawodowa związana była z przedsiębiorstwami operującymi na rynku motoryzacyjnym, w tym od 2006 r. zarządzaniem takowymi.
Był członkiem zarządu Stowarzyszenia Dealerów BMW, oraz dwukrotnie członkiem Rad Nadzorczych Spółek Giełdowych: 2006 – 2009 Lubawa S.A. oraz 2006 – 2007 Lentex S.A.
Pełnił także rolę wiceprezesa i członka Zarządu Firmy BMW Fota sp. z o.o. oraz Fota- Groblewski sp. z o.o.
Od 2013 r. jest większościowym udziałowcem oraz od 2017 r. Prezesem Range Capital sp. z o.o., zajmującej się doradztwem unijnym, finansowym, a także komercjalizacją nieruchomości.

 

Mariusz Trojak

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Trojak jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od 1997 r. pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2002 r. ukończył Sztokholmską Szkołę Ekonomii w Rydze. W trakcie swojej kariery akademickiej prowadził zajęcia dydaktyczne i badawcze w różnych ośrodkach akademickich w Europie (Holandia, Włochy, Łotwa).
Od 2017 r. sprawuje stanowisko „visiting profesor” Uniwersytetu w Pizie.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem, jest autorem kilkunastu publikacji na ten temat.
W latach 2013 – 2014 był prezesem Zarządu spółek Vanta Oilfield sp. z o.o. oraz Vanta Venture sp. z o.o.
Od 2016 r.pełni funkcję Prezesa Zarządu w Quantum Development sp. z o.o.
Od 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej spółki BCM Logic Solution sp. z o.o.