WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 sierpnia 2021 r.

Kandydatury na członków RN

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie roczne jednostkowe

Sprawozdanie roczne skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania – jednostkowe

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania – skonsolidowane

Ocena sprawozdań Spółki przez RN

Sprawozdanie Komitetu Audytu RN

Opinia RN w sprawie porządku obrad

Opinia RN nt. wniosku Zarządu co do pokrycia straty

Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 24 lutego 2021 r.

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 24 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie roczne jednostkowe

Sprawozdanie roczne skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań

Uchwała RN w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Uchwała RN numer URN-028-2020  opinia dot. projektów uchwał na ZWZ TI SA

Uchwała RN numer URN-027-2020  opinia dot. Polityki wynagrodzeń TI SA

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu – Uzupełnione

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie roczne jednostkowe

Sprawozdanie roczne skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań

Uchwała RN 31_2019- rekomendacja dot. wypłaty dywidendy TI SA za 2018

Uchwała RN 32_2019- opinia dot. projektów uchwał na ZWZ TI SA 29.05.2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie 

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika 

Jednostkowy Raport za rok 2017

Skonsolidowany Raport za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. dotycząca projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie RN 2017

List do Akcjonariuszy 24/05/2018

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 października 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał 

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2017 r. 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 marca 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ