Relacje Inwestorskie

Zakładka Relacje Inwestorskie powstała z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynku kapitałowego, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Tower Investments.

Udostępniamy do Państwa wglądu raporty giełdowe (ESPI/ EBI), wyniki finansowe (kwartalne, półroczne i roczne), kalendarium publikacji raportów finansowych oraz pozostałe materiały.

Raporty ESPI

2024

45/2024 (05.07.2024, godz. 20:58) Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

44/2024 (05.07.2024, godz. 20:52) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

43/2024 (05.07.2024, godz. 20:47) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

42/2024 (04.07.2024, godz. 16:03) Stanowisko Zarządu Emitenta w sprawie Listu Intencyjnego

41/2024 (04.07.2024, godz. 15:04) Zawiadomienie dotyczące Listu Intencyjnego

40/2024 (25.06.2024, godz. 14:55) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

39/2024 (14.06.2024, godz. 11:52) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

38/2024 (14.06.2024, godz. 11:43) Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy)

37/2024 (14.06.2024, godz. 16:41)  Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółki zależne

36/2024 (14.06.2024, godz. 08:55) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 13 czerwca 2024 r.

35/2024 (14.06.2024, godz. 08:51) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r.

34/2024 (12.06.2024, godz. 08:50) Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty pożyczki

33/2024 (11.06.2024, godz. 16:21) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

32/2024 (04.06.2024, godz. 11:41) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki na podstawie art.69 ustawy o ofercie publicznej

31/2024 (04.06.2024, godz. 08:30) Podpisanie przez Emitenta Listu Intencyjnego

30/2024 (03.06.2024, godz. 18:22) Wypowiedzenie umowy pożyczki

QSR/2023 (31.05.2024, godz. 17:09) Skonsolidowany raport kwartalny

29/2024 (28.05.2024, godz. 23:41) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 maja 2024 r.

28/2024 (28.05.2024, godz. 23:27) Wypowiedzenie umowy przez animatora Emitenta

27/2024 (28.05.2024, godz. 23:20) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 maja 2024 roku

SRR/2023 (23.05.2024, godz. 23:46) Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

RR/2023 (23.05.2024, godz. 23:34) Raport roczny jednostkowy za 2023 rok

26/2024 (23.05.2024, godz. 23:14) Korekta- uzupełnienie raportu rocznego jednostkowego Tower Investments S.A. i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2023 rok

25/2024 (21.05.2024, godz. 18:38) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku

24/2024 (21.05.2024, godz. 18:35) Otrzymanie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

23/2024 (17.05.2024, godz. 19:36) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

22/2024 (08.05.2024, godz. 10:53) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach

21/2024 (08.05.2024, godz. 23:25) Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

SRR/2023 (03.05.2024, godz. 11:16) Skorygowany raport roczny skonsolidowany za 2023 rok

20/2024 (03.05.2024, godz. 10:53) Korekta- uzupełnienie raportu rocznego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2023 rok

SRR/2023 (01.05.2024, godz. 00:01) Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

RR/2023 (30.04.2024, godz. 23:56) Raport roczny jednostkowy za 2023 rok

19/2024 (19.04.2024, godz. 22:39) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok

18/2024 (12.04.2024, godz. 19:32) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

17/2024 (02.04.2024, godz. 21:53) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

16/2024 (02.04.2024, godz. 21:25) Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki

15/2024 (26.03.2024, godz. 22:04) Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę

14/2024 (22.03.2024, godz. 16:38) Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę

13/2024 (22.03.2024, godz. 16:07) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 21 marca 2024 roku

12/2024 (22.03.2024, godz. 11:20) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie w dniu 21 marca 2024

11/2024 (01.03.2024, godz. 12:40) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach

10/2024 (29.02.2024, godz. 22:26) Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

9/2024 (29.02.2024, godz. 19:42) Otrzymanie rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

8/2024 (28.02.2024, godz. 13:35) Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trybie poza walnym zgromadzeniem

7/2024 (02.02.2024, godz. 13:08) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

6/2024 (02.02.2024, godz. 12:36) Rekomendacja Zarządu co do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji Spółki w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.

5/2024 (30.01.2024, godz. 21:02) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.

4/2024 (26.01.2024, godz. 18:16) Asymilacja akcji serii A Spółki z akcjami znajdującymi się w obrocie na rynku równoległym

3/2024 (25.01.2024, godz. 20:30) Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę

2/2024 (24.01.2024, godz. 18:27) Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW akcji serii A Spółki. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii A Spółki po ich asymilacji z akcjami znajdującymi się w obrocie

1/2024 (09.01.2024, godz. 09:49) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

 

2023

20/2023 (08.12.2023, godz. 14:20) Przedterminowy wykup obligacji serii A, C, D Emitenta

19/2023 (07.12.2023, godz. 21:00) Zawarcie listu intencyjnego przez Spółkę

18/2023 (01.12.2023, godz. 13:42) Wystąpienie przez Emitenta z żądaniem wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji Spółki

17/2023 (01.12.2023, godz. 13:26) Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę

QSR/2023 (29.11.2023, godz. 22:22) Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2023

16/2023 (15.11.2023, godz. 15:20) Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę

15/2023 (29.09.2023, godz. 18:19) Emisja obligacji serii D

Psr/2023 (28.09.2023, godz. 12:29) Skonsolidowany raport półroczny

13/2023 (14.06.2023, godz. 15:10) Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta

12/2023 (14.06.2023, godz. 14:56) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 r.

11/2023 (14.06.2023, godz. 14:50) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku

10/2023 (29.05.2023, godz. 22:55) Zawarcie istotnej umowy

Qsr/2023 (26.05.2023, godz. 20:38) Skonsolidowany raport kwartalny

9/2023 (17.05.2023, godz. 19:13) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8/2023 (27.04.2023, godz. 18:02) Emisja obligacji serii C

SRR/2022 (26.04.2023, godz. 20:28) Skonsolidowany Raport Roczny

RR/2022 (26.04.2023, godz. 19:46) Raport Roczny

7/2023 (31.03.2023, godz. 23:40) Istotna informacja dotycząca spółki zależnej i platformy deli2.pl

6/2023 (27.03.2023, godz. 17:21) Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta

5/2023 (13.03.2023, godz. 20:56) Przedterminowy wykup części obligacji serii A Emitenta

4/2023 (13.02.2023, godz. 22:12) Zmiana adresu siedziby Spółki

3/2023 (31.01.2023, godz. 15:18) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

2/2023 (11.01.2023, godz. 09:03) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

1/2023 (02.01.2023, godz. 20:58) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnionej funkcji

2022

16/2022 (30.12.2022, godz. 15:29) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

15/2022 (14.12.2022, godz. 19:18) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A

14/2022 (30.11.2022, godz. 17:25) Porozumienie dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A

Qsr/2022 (25.11.2022, godz. 21:07) Raport kwartalny za III kwartał 2022

13/2022 (09.11.2022, godz. 11:59) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Psr/2022 (28.09.2022, godz. 23:35) Skonsolidowany raport półroczny

12/2022 (19.07.2022, godz. 14:02) Wykup części obligacji serii A

11/2022 (30.06.2022, godz. 22:23) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

10/2022 (30.06.2022, godz. 20:16) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.

9/2022 (21.06.2022, godz. 22:58) Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

8/2022 (03.06.2022, godz. 14:51) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Qsr/2022 (26.05.2022, godz. 19:28) Raport kwartalny za I kwartał 2022

SRR2021 (29.04.2022, godz. 19:43) Sprawozdanie skonsolidowane TISA 2021

RR2021 (29.04.2022, godz. 19:24) Sprawozdanie jednostkowe TISA 2021

7/2022 (28.04.2022, godz. 16:33) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

6/2022 (20.04.2022, godz. 21:07) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

5/2022 (4.04.2022, godz. 19:09) Realizacja istotnej umowy przez spółkę zależną

4/2022 (24.03.2022, godz. 18:07) Informacja dotycząca istotnej umowy

3/2022 (21.02.2022, godz. 15:42) Wykup części obligacji serii A

2/2022 (16.02.2022, godz. 09:53) Szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej za 2021 rok

1/2022 (31.01.2022, godz. 09:13) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

 

2021

27/2021 (30.11.2021, godz. 21:32) Zawarcie istotnej umowy przez spółki zależne

26/2021 (30.11.2021, godz. 21:20) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Qsr/2021 (23.11.2021, godz. 22:37) Raport kwartalny za III kwartał 2021

25/2021 (22.11.2021, godz. 21:31) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

24/2021 (22.11.2021, godz. 21:27) Informacja na temat istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną

23/2021 (19.11.2021, godz. 17:39) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A

22/2021 (17.11.2021, godz. 23:22) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

21/2021 RB (15.11.2021, godz. 22:49): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

20/2021 (10.11.2021, godz. 21:53): Realizacja istotnej transakcji przez spółkę zależną

19/2021 (08.10.2021, godz. 20:09): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Psr/2021 (30.09.2021, godz. 19:51): Skonsolidowany raport półroczny

18/2021 (10.09.2021, godz. 10:13): Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną

17/2021 (09.09.2021, godz. 18:22): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

16/2021 (09.09.2021, godz.15:12): Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

15/2021 (08.09.2021, godz. 23:01): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

14/2021 (20.08.2021, godz. 19:14): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2021 roku

13/2021 (20.08.2021, godz. 18:56): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2021 r.

13/2021 (24.07.2021, godz. 23:24): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

12/2021 (30.06.2021, godz. 23:50): Subskrypcja akcji spółki zależnej od Emitenta- Deli2 S.A.

11/2021 (12.06.2021, godz. 23:05): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

10/2021 RB (27.05.2021, godz. 22:52): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

QSr/2021 (24.05.2021, godz. 21:08): Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

9/2021 (19.05.2021, godz. 20:35): Zawarcie istotnych umów przez spółki zależne

Rs/2020 (20.04.2021, godz. 22:42) Skonsolidowany raport roczny

Rr/2020 (20.04.2021, godz. 22:33) Jednostkowy raport roczny

/2020 (20.04.2021, godz. 22:04) Skonsolidowany raport roczny

/2020 (20.04.2021, godz. 21:05) Jednostkowy raport roczny

7/2021 (24.02.2021, godz. 21:49) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2021 roku

6/2021 (24.02.2021, godz. 21:19) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2021 r.

4/2021 (03.02.2021, godz. 19:27) Zawarcie istotnych umów przez spółki zależne

3/2021 (30.01.2021, godz. 07:38) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2/2021 (28.01.2021, godz. 20:11) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

1/2021 (28.01.2021, godz. 20:01) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

 

2020

22/2020 RB (31/12/2020, godz. 17:41) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

21/2020 RB (17/12/2020, godz. 10:16) Rozpoczęcie działalności delikatesów internetowych deli2.pl

QSr 3 (26/11/2020, godz. 23:50) Skonsolidowany raport kwartalny

20/2020 RB (03/10/2020, godz. 10:21) Informacja na temat umowy przedwstępnej

Psr 2020 (24/09/2020, godz. 20:06) Skonsolidowany raport półroczny

19/2020 RB (16/09/2020, godz. 19:03) Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Tower Investments

18/2020 RB (07/09/2020, godz. 14:28) Zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

17/2020 RB (04/09/2020, godz. 10:52) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. oraz wpływ SARS-Cov-2 na działalność Emitenta

16/2020 RB (31/08/2020, godz. 22:28) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

15/2020 RB (24/08/2020, godz. 15:13) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 roku

14/2020 RB (24/08/2020, godz. 15:01) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 r.

13/2020 RB (20/08/2020, godz. 10:45) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

12/2020 RB (27/07/2020, godz. 21:59) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11/2020 RB (25/06/2020, godz. 10:06) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów w Spółce

10/2020 RB (22/05/2020, godz. 18:33) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

QSr1/2020 (27/05/2020, godz. 23:05) Skonsolidowany raport kwartalny

9/2020 RB (06/05/2020, godz. 16:56) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

8/2020 RB (06/05/2020, godz. 16:51) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

RS-2019 (22/04/2020, godz. 22:09) Skonsolidowany raport roczny

R-2019 (22/04/2020, godz. 20:49) Jednostkowy raport roczny

7/2020 RB (19/03/2020, godz. 17:13) Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019 i utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy

6/2020 RB (19/03/2020, godz. 17:07) Wstępne wyniki finansowe za 2019 r.

5/2020 RB (16/03/2020, godz. 20:33) Wpływ pandemii koronawirusa Covid-19 na działalność Emitenta i sytuację finansową Grupy Tower Investments

4/2020 RB (03/02/2020, godz. 13:05) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

3/2020 RB (01/02/2020, godz. 08:16) Informacja dotycząca umowy przedwstępnej zawartej przez spółkę zależną  

2/2020 RB (29/01/2020, godz. 20:17) Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną

1/2020 RB (28/01/2020, godz. 09:53) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 

2019

41/2019 RB (30/12/2019, godz. 16:39) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

40/2019 RB (23/12/2019, godz. 11:34) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

39/2019 RB (04/12/2019, godz. 18:23) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

38/2019 RB (04/12/2019, godz. 18:14) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

37/2019 RB (21/11/2019, godz. 18:13) Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A

QSr Q3 (12/11/2019, godz. 19:40) Skonsolidowany raport kwartalny

36/2019 RB (07/11/2019, godz. 14:45) Rozwiązanie umowy przedwstępnej przez spółkę zależną

35/2019 RB (29/10/2019, godz. 18:21) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

34/2019 RB (15/10/2019, godz. 17:28) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

33/2019 RB (04/10/2019, godz. 11:27) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

32/2019 RB (27/09/2019, godz. 16:11) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Psr 2019 (27/09/2019, godz. 15:31) Skonsolidowany raport półroczny

31/2019 RB (13/09/2019, godz. 17:28) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

30/2019 RB (13/09/2019, godz. 17:24) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

29/2019 RB (03/09/2019, godz. 14:45) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

28/2019 RB (23/08/2019, godz. 09:44) Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

27/2019 RB (21/08/2019, godz. 18:16) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

26/2019 RB (14/08/2019, godz. 13:39) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

25/2019 RB (09/07/2019, godz. 16:34) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

23/2019 RB (12/06/2019, godz. 17:09) Zawarcie istotnej umowy z McDonald’s Polska

22/2019 RB Korekta (30/05/2019, godz. 15:03) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej do raportu bieżącego 22/2019

22/2019 RB (29/05/2019, godz. 23:32) Uchwała o wypłacie dywidendy za rok 2018

21/2019 RB (29/05/2019, godz. 23:27) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2019 roku

20/2019 RB (29/05/2019, godz. 23:21) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2019 r.

QSr Q1 (24/05/2019, godz. 17:42) Skonsolidowany raport kwartalny

RS-2018 Korekta (18/05/2019, godz. 23:17) Skonsolidowany raport roczny – korekta

R-2018 Korekta (18/05/2019, godz. 22:36) Jednostkowy raport roczny – korekta

17/2019 RB (18/05/2019, godz. 21:48) Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu za rok 2018

16/2019 RB (16/05/2019, godz. 13:54) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

15/2019 RB-W (30/04/2019, godz. 18:14) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

14/2019 RB (30/04/2019, godz. 14:19) Korekta raportu ESPI 14/2019- zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

R-2018 (25/04/2019, godz. 20:49) Jednostkowy raport roczny

RS-2018 (25/04/2019, godz. 21:45) Skonsolidowany raport roczny

14/2019 RB (25/04/2019, godz. 11:10) Zawarcie istotnej umowy z Netto

13/2019 RB (08/04/2019, godz. 13:01) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

12/2019 RB (05/04/2019, godz. 11:10) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

11/2019 RB (03/04/2019, godz. 18:05) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

10/2019 RB (01/04/2019, godz. 15:35) Zawarcie aneksu do istotnej umowy z Netto

9/2019 RB (29/03/2019, godz. 9:31) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

8/2019 RB (29/03/2019, godz. 9:23) Wstępne wyniki finansowe za 2018 r.

7/2019 RB (22/03/2019, godz. 16:45) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

6/2019 RB (22/03/2019, godz. 16:40) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

5/2019 RB (20/03/2019, godz. 15:42) Otrzymanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Mehoffera/ Światowida w Warszawie

4/2019 RB (20/03/2019, godz. 15:38) Zakup części udziałów w spółce zależnej

3/2019 RB (01/02/2019, godz. 17:05) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

2/2019 RB (01/02/2019, godz. 12:51) Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną

1/2019 RB (25/01/2019, godz. 17:50) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 

2018

61/2018 RB-W (28/12/2018, godz. 10:57) Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

60/2018 RB (13/12/2018, godz. 15:58) Zawarcie umów sprzedaży przez spółkę zależną

QSr Q3 (21/11/2018, godz. 19:10) Skonsolidowany raport kwartalny

58/2018 RB (21/11/2018, godz. 18:25) Odwołanie prognozy zysku netto na rok obrotowy 2018

57/2018 RB (05/11/2018, godz.14:05) Wcześniejszy wykup obligacji serii B i podjęcie uchwały w sprawie ich umorzenia

56/2018 RB-W (30/10/2018, godz. 19:49) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

55/2018 RB (19/10/2018, godz. 13:33) Wystąpienie przez Emitenta z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B

54/2018 RB (16/10/2018, godz. 19:42) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

53/2018 RB (28/09/2018, godz. 14:02) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

52/2018 RB – W (21/09/2018, godz. 11:28) Zawiadomienie VASTO INVESTMENT o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

51/2018 RB – W (20/09/2018, godz. 19:58) Zawiadomienie ALTUS TFI o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

50/2018 RB – W (19/09/2018, godz.15:14) Zawiadomienie TRIGON TFI o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

PSr (19/09/2018, godz. 8:38) Skonsolidowany raport półroczny

49/2018 RB (06/09/2018, godz.22:03) Zawarcie istotnej umowy z Netto

48/2018 RB (29/08/2018, godz.12:42) Zmiana adresu siedziby Tower Investments S.A.

46/2018 RB (06/08/2018, godz. 16:10)  Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

45/2018 RB (03/08/2018, godz. 8:16) Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2018 r.

44/2018 RB (31/07/2018, godz. 12:39) Rozwiązanie istotnej umowy przez Spółkę

43/2018 (27/07/2018, godz. 17:59) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

42/2018 RB – W (24.07.2018, godz.  22:32) Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych

40/2018 RB – korekta (25.07.2018, godz. 23:52) RB: Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 lipca 2018 r.

40/2018 RB (24.07.2018, godz. 22:12) Podjęcie przez Zarząd Tower Project sp. z o.o. decyzji w zakresie rezygnacji z realizacji projektu

40/2018 RB (13.07.2018, godz. 15:37) Zawarcie umów przedwstępnych przez spółkę zależną

39/2018 RB (28.06.2018, godz. 20:45) Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

38/2018 RB – W (21.06.2018, godz. 20:30) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

37/2018 RB – W (21.06.2018, godz. 20:11) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku

36/2018 RB (21.06.2018, godz. 20:02): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r.

34/2018 RB (04.06.2018, godz. 14:05): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

33/2018 RB (25.05.2018, godz. 22:56): Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

32/2018 RB – W (25.05.2018, godz. 08:24): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

31/2018 RB (24.05.2018, godz. 22:23): Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 

QSr Q1 (24.05.2018, godz. 18:11): Skonsolidowany raport kwartalny

30/2018 RB (10.05.2018, godz. 9:00): Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy

RS  (27.04.2018, godz. 23:59): Skonsolidowany raport roczny

SA-R  (27.04.2018, godz. 23:54): Raport roczny

29/2018 RB (17.04.2018, godz. 17:08): Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

28/2018 RB-W (06.04.2018, godz. 19:59): Zawiadomienie ALTUS TFI o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

27/2018 RB-W (04.04.2018, godz. 16:32): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

26/2018 RB (01.04.2018, godz. 16:38): Informacja dotycząca listu intencyjnego dotyczącego nabycia nieruchomości

25/2018 RB (30.03.2018, godz. 22:24): Zawarcie aneksu do istotnej umowy

24/2018 RB (28.03.2018, godz. 15:01): Rozwiązanie istotnej umowy przez spółkę zależną

23/2018 RB (13.03.2018, godz. 20:36): Zawarcie istotnej umowy z przez spółkę zależną

22/2018 RB (12.03.2018, godz. 10:00): Zawarcie przez Spółkę listu intencyjnego dotyczącego nabycia nieruchomości

21/2018 RB (09.03.2018, godz. 13:47): Korekta raportu ESPI 21/2018- zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

21/2018 RB (08.03.2018, godz. 23:01): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

20/2018 RB (06.03.2018, godz. 17:08): Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

19/2018 RB (01.03.2018, godz. 14:21): Informacja dotycząca istotnej umowy zawartej przez Spółkę

18/2018 RB (22.02.2018, godz. 16:27): Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

17/2018 RB (20.02.2018, godz. 08:54): Wstępne wyniki finansowe za 2017 r.

16/2018 RB (16.02.2018, godz. 23:39): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

15/2018 RB (16.02.2018, godz. 15:04): Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

14/2018 RB RB (14.02.2018, godz. 11:56 ): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

13/2018 RB (07.02.2018, godz. 13:15): Podsumowanie kosztów emisji akcji serii C- uzupełnienie raportu ESPI nr 64/2017

12/2018 RB (31.01.2018, godz. 23:36): Zawarcie przez spółkę stowarzyszoną aneksu do istotnej umowy

11/2018 RB-W (30.01.2018, godz. 19:54): Uzupełnienie zawiadomienia ALTUS TFI o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

10/2018 RB (25.01.2018, godz. 17:11): Rejestracja akcji serii C w KDPW

9/2018 RB (23.01.2018, godz. 16:37): Uchwały Zarządu GPW dotyczące wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku równoległym oraz wyznaczenia daty ostatniego notowania praw do akcji.

8/2018 RB (23.01.2018, godz. 15:25): Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

7/2018 RB (19.01.2018, godz. 22:01): Informacja o zawarciu z KDPW umowy w sprawie rejestracji akcji serii C

6/2018 RB-W (18.01.2018, godz. 23:04): Zawiadomienie ALTUS TFI o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

5/2018 RB-W (12.01.2018, godz. 17:26): Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i Statutu Spółki

4/2018 RB (10.01.2018, godz. 21:12): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

3/2018 RB-W (05.01.2018, godz. 11:40): Zawiadomienia ALTUS TFI S.A. o zwiększeniu zaangażowania w Spółkę

2/2018 RB (02.01.2018, godz. 15:44): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

1/2018 RB (02.01.2018, godz. 15:42): Informacja dotycząca istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną

 

2017

69/2017 RB (30.12.2017, godz. 23:03): Zawarcie aneksu do listu intencyjnego dotyczącego nabycia nieruchomości

68/2017 RB (29.12.2017, godz. 17:09): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

67/2017 RB (29.12.2017, godz. 16:55): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

66/2017 RB-W_ASO (22.12.2017, godz. 22:16 ): Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z wygaśnięciem pełnomocnictwa

65/2017 RB_ASO (22.12.2017, godz. 12:32): Rejestracja akcji serii A w KDPW

64/2017 RB_ASO (22.12.2017, godz. 12:24): Podsumowanie publicznej oferty Akcji serii C TOWER INVESTMENTS S.A

63/2017 RB_ASO (21.12.2017, godz. 11:53): Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę

62/2017 RB_ASO (21.12.2017, godz. 11:48): Zawarcie przez spółkę stowarzyszoną aneksu do istotnej umowy

61/2017 RB_ASO (21.12.2017, godz. 11:45): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

60/2017 RB_ASO (20.12.2017, godz. 19:35): Uchwały Zarządu GPW dotyczące dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji Emitenta do obrotu na rynku równoległym, wyznaczenia pierwszego notowania oraz wykluczenia akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect

59/2017 RB_ASO (20.12.2017, godz. 19:28): Warunkowa rejestracja akcji serii A oraz rejestracja praw do akcji serii C w KDPW

58/2017 RB_ASO (15.12.2017, godz. 12:15): Informacja o przydziale akcji serii C

57/2017 RB_ASO (07.12.2017, godz. 21:44): Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji

56/2017 RB-W_ASO (09.11.2017, godz. 22:45): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

54/2017 RB_ASO (18.10.2017, godz. 21:51): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę stowarzyszoną

53/2017 RB_ASO (18.10.2017, godz. 21:46): Zawarcie istotnej umowy przez Spółkę

52/2017 RB_ASO (18.10.2017, godz. 21:39): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

51/2017 RB_ASO (12.10.2017, godz. 17:30): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2017 r.

50/2017 RB_ASO (12.10.2017, godz. 16:38): Zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu

48/2017 RB-W_ASO (05.10.2017, godz. 23:09): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

47/2017 RB-W_ASO (15.09.2017, godz. 16:08): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

46/2017 RB-W_ASO (15.09.2017, godz. 11:24): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

44/2017 RB_ASO (12.09.2017, godz. 12:39): Korekta raportu ESPI 44/2017- przeniesienie przez spółkę zależną praw i obowiązków z umowy istotnej

45/2017 RB_ASO (06.09.2017, godz. 14:38): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

44/2017 RB_ASO (04.09.2017, godz. 23:41): Przeniesienie przez spółkę zależną praw i obowiązków z umowy istotnej

43/2017 RB_ASO (01.09.2017, godz. 14:19): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

42/2017 RB_ASO (01.09.2017, godz. 13:47): Podjęcie przez Zarząd Tower Investments S.A. decyzji w zakresie realizacji projektów

41/2017 RB_ASO (01.09.2017, godz. 13:27): Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego nabycia nieruchomości

40/2017 RB_ASO (17.08.2017, godz. 11:32): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

39/2017 RB_ASO (03.08.2017, godz. 12:14): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną

38/2017 RB_ASO (01.08.2017, godz. 15:25): Sprzedaż części udziałów w spółce zależnej

37/2017 RB_ASO (14.07.2017, godz. 20:09): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

35/2017 RB_ASO (06.07.2017, godz. 14:20): Emisja obligacji

34/2017 RB_ASO (06.07.2017, godz. 14:14): Zawarcie istotnej umowy

29/2017 RB_ASO (20.06.2017, godz. 13:28): Korekta raportu ESPI nr 29/2017 – Ujawnienie informacji poufnej

33/2017 RB-W_ASO (19.06.2017, godz. 08:38): Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej

32/2017 RB_ASO (19.06.2017, godz. 08:31): Podtrzymanie prognozy zysku netto Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. na rok obrotowy 2017 oraz prognoza zysku netto na rok obrotowy 2018

31/2017 RB_ASO
(12.06.2017, godz. 19:07): Zawarcie istotnej umowy

30/2017 RB_ASO (12.06.2017, godz. 17:00): Zawarcie listu intencyjnego

29/2017 RB_ASO (31.05.2017, godz. 21:33): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

28/2017 RB_ASO (25.05.2017, godz. 17:22): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

26/2017 RB_ASO (12.05.2017, godz. 10:46): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2017r.

25/2017 RB-W_ASO (10.05.2017, godz. 15:49): Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

24/2017 RB_ASO (08.05.2017, godz. 14:49): Zawarcie aneksu do listu intencyjnego dotyczącego Shopin Szwedzka sp. z o.o.

23/2017 RB_ASO (28.04.2017, godz.18:19): Zawarcie istotnej umowy

22/2017 RB-W_ASO (28.04.2017, godz. 17:58): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

20/2017 RB_ASO (19.04.2017, godz. 16:54) : Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

19/2017 RB-W_ASO (11.04.2017, godz. 12:26): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18/2017 RB_ASO (05.04.2017, godz. 10:22): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2017 r.

16/2017 RB_ASO (15.03.2017, godz. 14:45): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

15/2017 RB_ASO (15.03.2017, godz. 14:37): Zawarcie istotnej umowy z Jeronimo Martins Polska

14/2017 RB_ASO (14.03.2017, godz. 13:52): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

13/2017 RB_ASO (14.03.2017, godz. 13:43): Zawarcie istotnej umowy z Netto

12/2017 RB_ASO (13.03.2017, godz. 15:27): Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego Shopin Szwedzka sp. z o.o.

11/2017 RB_ASO (10.03.2017, godz. 18:01): Zmiana roku obrotowego, dostosowanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. do nowych lat obrotowych

10/2017 RB_ASO (03.03.2017, godz. 20:37): Aneks do umowy istotnej

9/2017 RB-W_ASO (02.03.2017, godz. 16:25): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8/2017 RB_ASO (15.02.2017, godz. 19:49): Zawarcie istotnej umowy

7/2017 RB_ASO (15.02.2017, godz. 19:38): Rezygnacja z realizacji istotnej umowy

6/2017 RB_ASO (15.02.2017, godz. 19:26): Wstępne wyniki finansowe za 2016 r.

5/2017 RB_ASO (06.02.2017, godz. 17:34): Odstąpienie od istotnej umowy

4/2017 RB_ASO (02.02.2017, godz. 18:00): Zamiar ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki na rynek regulowany GPW

3/2017 RB-W_ASO (31.01.2017, godz. 15:11): Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2/2017 RB_ASO (18.01.2017, godz. 16:25): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

 

2016

19/2016 RB-W_ASO (23.12.2016, godz. 13:02): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

18/2016 RB_ASO (22.12.2016, godz. 19:19): Odstąpienie od zamiaru nabycia Shopin Płock

17/2016 RB-W_ASO (16.12.2016, godz. 17:48):  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

16/2016 RB_ASO (29.11.2016, godz. 20:16): Zawarcie istotnej umowy

15/2016 RB-W_ASO (25.11.2016, godz. 16:45): Zawiadomienie o przekroczeniu 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

14/2016 RB_ASO (22.11.2016, godz. 19:00): Zawarcie istotnej umowy

13/2016 RB_ASO (21.11.2016, godz. 19:27): Emisja obligacji

12/2016 RB_ASO (16.11.2016, godz. 17:07): Zawarcie istotnej umowy

11/2016 RB_ASO (17.10.2016, godz. 15:23): Korekta raportu ESPI nr 11/2016 – Ujawnienie informacji poufnej

11/2016 RB_ASO (11.10.2016, godz. 00:01):  Zawarcie istotnej umowy (Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej)

10/2016 RB_ASO (20.09.2016, godz. 17:06): Korekta raportu nr ESPI 10/2016 – Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. na lata 2016-2017

10/2016 RB_ASO (19.09.2016, godz. 19:18): Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. na lata 2016-2017

9/2016 RB_ASO (14.09.2016, godz. 20:02): Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym najemcą

8/2016 RB_ASO (31.08.2016, godz. 19:37): Zawarcie istotnych umów

7/2016 RB_ASO (16.08.2016, godz. 22:07): Zakup akcji

6/2016 RB_ASO (09.08.2016, godz. 21:09): Zawarcie istotnej umowy

5/2016 RB_ASO (09.08.2016, godz. 17:30): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę celową

4/2016 RB_ASO (25.07.2016, godz. 23:15): Zawarcie istotnych umów przez spółkę stowarzyszoną

3/2016 RB-W_ASO (11.07.2016, godz. 16:35): Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2/2016 RB_ASO (11.07.2016, godz. 15:35): Korekta raportu ESPI nr 1/2016 z dnia 8 lipca 2016r

1/2016 RB_ASO (08.07.2016, godz. 18:30): Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raporty EBI

2024

1/2024 (15.07.2024, godz. 11:16): Tower Investments Spółka Akcyjna – Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2021

1/2021 (01.08.2021, godz. 10:43): Tower Investments Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

2017

31/2017 (11.12.2017, godz. 08:05): Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2017

30/2017 (01.12.2017, godz. 15:17): Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego 2017

51/2017 RB_ASO (12.10.2017, godz. 17:30): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2017 r.

29/2017 (12.10.2017, godz. 17:29): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2017 r.

Raport 28/2017 (15.09.2017, godz. 16:21): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 27/2017 (15.09.2017, godz. 11:45): Złożenie przez akcjonariusza Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 26/2017 (08.09.2017, godz. 08:30): Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2017

Raport 25/2017 (20.06.2017, godz. 14:36): Korekta Raportu okresowego za II kwartał roku obrotowego 2017 r.

Raport 24/2017 (20.06.2017, godz. 09:29): Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

Raport 23/2017 (09.06.2017, godz. 15:52): Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2017

Raport 22/2017 (26.05.2017, godz. 10:20): Uzupełnienie do raportu EBI 21/2017

Raport 21/2017 (25.05.2017, godz. 17:29): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

28/2017 RB_ASO (25.05.2017, godz. 17:22): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r.

26/2017 RB_ASO (12.05.2017, godz. 10:46): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2017r.

Raport 20/2017 (08.05.2017, godz. 15:45) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2017 r.

Raport 19/2017 (28.04.2017, godz. 18:07) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 18/2017 (11.04.2017, godz. 12:31) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

18/2017 RB_ASO (05.04.2017, godz. 10:22): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2017 r.

Raport 17/2017 (31.03.2017, godz. 19:16) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tower Investments za rok 1.11.2015 – 31.10.2016.- korekta typu raportu w systemie EBI

Raport 16/2017 (31.03.2017, godz. 18:50) Jednostkowy raport roczny Tower Investments za rok 1.11.2015 – 31.10.2016.

Raport 15/2017 (31.03.2017, godz. 18:12) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Tower Investments za rok 1.11.2015 – 31.10.2016.

Raport 14/2017 (31.03.2017, godz. 18:02) Informacja dotycząca Członka Zarządu

Raport 13/2017 (30.03.2017, godz. 17:17) Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport 12/2017 (29.03.2017, godz. 14:31) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport 11/2017 (29.03.2017, godz. 13:29) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 2017

Raport 10/2017 (17.03.2017, godz. 18:11) Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2017

Raport 9/2017 (17.03.2017, godz. 18:01) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Raport 8/2017 (15.03.2017, godz. 15:02) Uzupełnienie raportu EBI nr 7/2017 (Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.)

Raport 7/2017 (10.03.2017, godz. 18:35) Korekta raportu EBI nr 3/2017 (Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.)

Raport 6/2017 (03.03.2017, godz. 18:56) Postanowienie sądu w sprawie zmian Statutu Spółki

Raport 5/2017 (02.03.2017, godz. 16:38) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 4/2017 (02.03.2017, godz. 15:44) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 3/2017 (30.01.2017, godz. 14:26) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

2/2017 RB_ASO (18.01.2017, godz. 16:25): Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

Raport 2/2017 (12.01.2017, godz. 16:20) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport 1/2017  (09.01.2017, godz. 16:57) Korekta Raportu EBI nr 13/2016 (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)

 

2016

Raport 14/2016 (23.12.2016, godz. 13:24) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

19/2016 RB-W_ASO (23.12.2016, godz. 13:02): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport 13/2016 (16.12.2016, godz. 17:54) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 12/2016 (01.12.2016, godz. 14:36) Informacja o zawarciu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Raport 11/2016 (10.11.2016, godz. 08:00) Raport okresowy za III kwartał

Raport 10/2016 (21.09.2016, godz. 15:05) Powołanie nowego Członka Zarządu

Raport 9/2016 (29.08.2016, godz. 15:40) Zmiana w zakresie niestosowanych zasad ładu korporacyjnego

Raport 8/2016 (08.08.2016, godz. 11:10) Raport okresowy za II kwartał

Raport 7/2016 (04.08.2016, godz. 13:20) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r

Raport 6/2016 (12.07.2016, godz. 14:51) Informacja o rezygnacji ze stosowania dobrych praktyk

Raport 5/2016 (16.06.2016, godz. 19:54) Sprzedaż nieruchomości

Raport 4/2016 (15.06.2016, godz. 23:22) Wydanie pozwolenia na budowę

Raport 3/2016 (15.06.2016, godz. 23:12) Podpisanie Listu Intencyjnego

Raport 2/2016 (10.06.2016, godz. 16:12) Zawarcie istotnej umowy

Raport 1/2016 (10.06.2016, godz. 11:21) Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Raporty okresowe

2024

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2024

2023

Skorygowany raport roczny skonsolidowany za 2023 rok

Korekta raportu skonsolidowanego za 2023 rok

Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

Jednostkowy raport roczny za 2023 rok

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2023

Skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2023

2022

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

Jednostkowy raport roczny za 2022 rok

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2022

2021

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

Jednostkowy raport roczny za 2021 rok

Szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej za 2021 rok

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2021

 

2020

Skonsolidowany raport roczny Tower Investments S.A. za rok 2020

Jednostkowy raport roczny za rok 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020

Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. oraz wpływ SARS-Cov-2 na działalność Emitenta

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2020

 

2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności TI S.A. za rok 2019

Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok

Wstępne wyniki finansowe za 2019 rok

Skonsolidowany raport za III kw. 2019

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019

Skonsolidowany raport za I kw. 2019

 

2018

Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – korekta

Jednostkowy raport roczny za 2018 rok – korekta

Sprawozdanie Zarządu z działalności TI S.A. za rok 2018

Jednostkowy raport roczny za 2018

Skonsolidowany raport roczny za 2018

Wstępne wyniki finansowe za 2018 rok

Skonsolidowany raport za III kw. 2018 rok

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018

Skonsolidowany raport za I kw. 2018 roku

 

2017

Skonsolidowany raport za 2017 rok

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Wstępne wyniki finansowe za 2017 rok

 

2016

Wstępne wyniki za 2016 rok

Struktura akcjonariatu

Liczba akcji i głosów: 1.560.750

AkcjonariuszeL. akcji( % )

Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a.

689.17144.16%

PZW Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

139.9528.97%

Pozostali

731.62746.88%

Liczba akcji i głosów: 1.560.750

Rada Nadzorcza

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ TOWER INVESTMENTS WCHODZĄ:

 

Damian Jasica – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Trojak – Członek Rady Nadzorczej

Damian Olech – Członek Rady Nadzorczej

 

Damian Jasica

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja Damiana Jasicy upływa w dniu 20 sierpnia 2026 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

Damian Jasica jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling. Ukończył również studia licencjackie na kierunku zarządzania, w specjalności zarządzanie firmą na Akademii Krakowskiej.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz kontrolowania i przekształcania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji procesów. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Z branżą budowlaną jest związany od wielu lat, między innymi przez pięć lat zasiadał w zarządzie biura projektów, a następnie doradzał firmom z branży budowlanej.

W latach od 2006 do 2011 był prezesem zarządu biura projektów Actim sp. z o.o., gdzie przeprowadził między innymi wdrożenie systemów IT, wspierających pracę architektów.

Od 2011 do 2012 r., jako wiceprzewodniczący rady nadzorczej Miraculum S.A., nadzorował proces restrukturyzacji i wyjścia spółki z upadłości układowej.

W 2013 r., jako prezes zarządu RiceField sp. z o.o., wprowadził spółkę do branży hotelarskiej, organizując i nadzorując procesy strategiczne i operacyjne.

W latach 2012 i 2013, jako prokurent PolBioEco sp. z o.o., przekształcił spółkę w przedsiębiorstwo produkujące żywność ekologiczną, między innymi wdrażając system ERP i organizując procesy finansowe.

W latach 2007 – 2013, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, doradzał spółkom z sektora budowlanego przy realizacji kontraktów, prowadził także mediacje i renegocjacje warunków umów.

Od 2015 r. jest prezesem zarządu RiceField Consulting sp. z.o.o., spółki zajmującej się doradztwem w procesach zarządzania.

Od 2017 r. jest również członkiem zarządu Bee&Sons sp. z o.o., przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży FMCG, gdzie odpowiada za dział finansowy.

 

Tomasz Muchalski

Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Tomasza Muchalskiego upływa w dniu 20 sierpnia 2026 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

Tomasz Muchalski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs Doradców i Maklerów Giełdowych.

Współzałożyciel i prezes zarządu Everest Consulting sp. z o.o. (od 2004 r.) i Strict Minds Sp. z o.o. (od 2013 r.), założyciel i dyrektor zarządzający firmy eventowej Adventure Explorers s.c.

W latach 1995-2002 dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, specjalizujący się w branży IT.

Jednocześnie redaktor prowadzący miesięcznik Nowe Technologie. Współpracował z takimi tytułami jak „Teleinfo”, „dot.com”, „Rachunkowość”.

W 2003 r. został uznany przez biuro analityczno-badawcze DiS za jednego z dziennikarzy najciekawiej piszących o branży informatycznej.

W latach 2004 – 2005 przewodniczący i członek kapituły Złoty Bit, przyznającej nagrody za najbardziej interesujące rozwiązania IT.

W latach 2014 – 2016 członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Od 2014 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Vivid Games S.A. i Vivid Games s.k.a.

Tomasz Muchalski spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

 

Michał Wnorowski

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property. Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Mariusz Trojak

Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Mariusza Trojaka upływa w dniu 20 sierpnia 2026 r., jego mandat wygasa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

Mariusz Trojak jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 1997 r. pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2002 r. ukończył Sztokholmską Szkołę Ekonomii w Rydze. W trakcie swojej kariery akademickiej prowadził zajęcia dydaktyczne i badawcze w różnych ośrodkach akademickich w Europie (Holandia, Włochy, Łotwa).

Od 2017 r. sprawuje stanowisko “visiting profesor” Uniwersytetu w Pizie.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem, jest autorem kilkunastu publikacji na ten temat.

W latach 2013 – 2014 był prezesem Zarządu spółek Vanta Oilfield sp. z o.o. oraz Vanta Venture sp. z o.o.

Od 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w Quantum Development sp. z o.o.

Od 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej spółki BCM Logic Solution sp. z o.o.

Mariusz Trojak spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW

 

Damian Olech

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w dziedzinie finansów i bankowości. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz kontrolowania i przekształcania przedsiębiorstw. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym.

Obecnie dyrektor zarządzający Dwór Many Sp. z o.o. oraz założyciel Capital Many, partner Lendi.

W latach 2019 do 2021 prowadził projekty deweloperskie dla spółki Wickapogue Capital Management na Florydzie, USA.

W latach 2010 do 2018 zaangażowany w działalność w sektorze spożywczym, członek zarządu oraz dyrektor finansowy w Konspol Holding (obecnie Cargill); udziałowiec, prezes spółki LibruSea.

W latach od 1997 do 2009 związany z sektorem bankowym, był dyrektorem dużych przedsiębiorstw w Banku BPH SA, wcześniej pracował w Raiffeisen Centro Bank oraz Rabobank Polska.

 

Członkowie Rady Nadzorczej wchodzą w skład Komitetu Audytu.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta.

Kalendarz inwestora

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2023 r.

26/04/2023 – publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

26/04/2023 – publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022

26/05/2023 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku

28/09/2023 – publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku

29/11/2023 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2022 r.

29/04/2022 – publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2021

29/04/2022 – publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021

26/05/2022 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku

28/09/2022 – publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

25/11/2022 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2021 r.

20/04/2021 – publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020

20/04/2021 – publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2020

24/05/2021 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku

30/09/2021 – publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku

23/11/2022 – publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2020 r.

22/04/2020 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019

27/05/2020 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

24/09/2020 – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.

26/11/2020 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2019 r.

25/04/2019 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018

24/05/2019 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.

27/09/2019 – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.

20/11/2019 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2018 r.

27/04/2018 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego z roku obrotowego 2017, trwającego od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

24/05/2018 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r.

19/09/2018 – publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

21/11/2018 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2017 r.

31/03/2017 – publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego z roku obrotowego 2016, trwającego od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

17/03/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016, trwającego od 1 do 31 października 2016 r.

17/03/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017, trwającego od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

09/06/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2017,  trwającego od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

08/09/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017, trwającego od 1 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

11/12/2017 – publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017,  trwającego od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

Harmonogram publikacji wyników finansowych – 2016 r.

08/08/2016 – publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2016 roku

10/11/2016 – publikacja skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Pełnomocnictwo do głosowania na NWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 13 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2024 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 maja 2024 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 maja 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Pełnomocnictwo do głosowania na NWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 lutego 2024 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 21 marca 2024 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie w dniu 21 marca 2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy w obradach

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tower Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Pełnomocnictwo do głosowania na NWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 14 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Uchwała URN-027-2023 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Uchwała URN-019-2023 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Uchwała URN-025-2023 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Uchwała URN-026-2023 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Uchwała URN-007-2022 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Uchwała URN-011-2022 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Uchwała URN-012-2022 Rady Nadzorczej Tower Investments S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 24 lutego 2021 r.

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 sierpnia 2021 r.

Kandydatury na członków RN

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TI S.A.

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie roczne jednostkowe

Sprawozdanie roczne skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania – jednostkowe

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania – skonsolidowane

Ocena sprawozdań Spółki przez RN

Sprawozdanie Komitetu Audytu RN

Opinia RN w sprawie porządku obrad

Opinia RN nt. wniosku Zarządu co do pokrycia straty

Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 24 lutego 2021 r.

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 24 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie roczne jednostkowe

Sprawozdanie roczne skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań

Uchwała RN w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Uchwała RN numer URN-028-2020  opinia dot. projektów uchwał na ZWZ TI SA

Uchwała RN numer URN-027-2020  opinia dot. Polityki wynagrodzeń TI SA

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 maja 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu – Uzupełnione

Ogłoszenie

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie roczne jednostkowe

Sprawozdanie roczne skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań

Uchwała RN 31_2019- rekomendacja dot. wypłaty dywidendy TI SA za 2018

Uchwała RN 32_2019- opinia dot. projektów uchwał na ZWZ TI SA 29.05.2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 21 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie 

Projekty Uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Pełnomocnictwo do głosowania

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika 

Jednostkowy Raport za rok 2017

Skonsolidowany Raport za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za rok 2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej TI S.A. dotycząca projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie RN 2017

List do Akcjonariuszy 24/05/2018

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 października 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał 

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 25 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie głosów

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 maja 2017 r. 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na ZWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29 marca 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji

PEŁNOMOCNICTWO – wzór

FORMULARZ – głosowanie przez pełnomocnika

Treści uchwał podjętych na NWZ

Kontakt

Tower Investments S.A.

Plac Małachowskiego 2​, 00-066 Warszawa
tel.: +48 22 299 73 34
e-mail: info@towerinvestments.pl

Kontakt dla mediów: Agata Wólkiewicz-Hanulak
e-mail: info@towerinvestments.pl