GIEŁDA

GIEŁDA

 

Notowania spółki

 

Autoryzowany Doradca

EA sp. z o.o. sp.k. (dawniej Equity Advisors sp. z o.o.)
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel. +48 607-993-709, tel. +48 12 312-80-42
fax: +48 12 312-80-32

e- mail: info@equityadvisors.pl
www.equityadvisors.pl

 

Animator Akcji

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

 

Polityka dywidendy

Polityka dywidendowa spółki jest w przygotowaniu.

 

Przydatne linki:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

NewConnect
www.newconnect.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
www.kdpw.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl