Tower Investments

Władze spółki

Bartosz Kazimierczuk

Prezes Zarządu

 

Bartosz Kazimierczuk jest członkiem zarządu Tower Investments od 2005 roku, a prezesem zarządu od 2015 roku. 4 stycznia 2021 roku Rada nadzorcza Tower Investments powołała Bartosza Kazimierczuka na prezesa zarządu na kolejną, 5-letnią kadencję.

 

Bartosz Kazimierczuk

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1997 Siemens AG – specjalista ds. ekonomicznych
1997 – 2001 DEA Mineraloel Polska sp. z o.o. – dyrektor w pionie ekspansji
2001 – 2011 Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. – różne stanowiska, ostatnie to członek zarządu ds. ekspansji
2011 – 2012 Miraculum S.A. – członek rady nadzorczej
2005 – do chwili obecnej – Tower Investments Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2013 – 2016 Industrial Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2015 – do chwili obecnej – Tower Investments S.A. – Prezes Zarządu (spółka powstała z przekształcenia spółki SPV223 J14 w 2015 r.)
2017 – 2020 – Grupa Kęty – członek Rady Nadzorczej

Bartosz Kazimierczuk:

  • nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
  • z wyjątkiem wskazanych powyżej, nie był w ostatnich trzech latach i nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,
  • w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa, oszustwa, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
  • nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd komisaryczny,
  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wszystkie funkcje i zadania Zarządu wykonuje Prezes Zarządu spółki Tower Investments S.A., Bartosz Kazimierczuk.